Pressemelding -

Indiaprogrammet: 'Expression of interest' innen 15. januar

I år utlyses for første gang midler fra det nyopprettede India-programmet og Forskningsrådet ønsker innspill fra forskningsmiljøer innen 15. janauar.

Forskningsrådet starter snart arbeidet med å utforme den første utlysningen. Derfor inviteres forskningsmiljøer til å sende inn kortfattede forslag til forskningsprosjekter som kan være aktuelle for programmet, såkalte ’Expression of Interest' (EoI).

Retningslinjer for innsending av EoI:
Forslagene må relateres til programmets prioriterte områder: internasjonale politiske spørsmål, klima, miljø, ren energi og samfunnsutvikling.

Oppgi tittel på prosjektet

Omfang skal være 1- 2 sider

Språk: engelsk

Spesifiser (tentative) indiske og norske samarbeidspartnere

Spesifiser mål (forskningsspørsmål)

Beskriv metode (inkludert tilgjengelig infrastruktur og evt. nye behov)

Oppgi tentative resultater

Oppgi inntil 5 nøkkelord

Det er ikke behov for å sende med andre dokumenter

Frist for å levere EoI til Indiaprogrammet er 15. januar kl 18.00.

EoI skal sendes via e.post til hmb@rcn.no, og markeres med ”India EoI” i emnefeltet.

Dokumentet bør sendes vedlagt i PDF-format. Filnavnet bør inneholde forskningsinstitusjonens kortnavn/akronym.

Dersom institusjoner sender flere EoI’er bør disse nummereres i prioritert rekkefølge.

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526