Pressemelding -

Lyser ut midler til møter, konferanser og gjesteforskerere

Nettverksprogrammet Frontiers of Functional Genomics i European Science Foundation (ESF) lyser ut gjesteforskerstipend og møtestøtte.

Funksjonell genomforskning undersøker bl.a. geners funksjoner og hvordan gener interagerer. ESF-programmet Frontiers of Functional Genomics (FFG) søker å knytte den mest lovende utviklingen innen genomforskningen sammen med systembiologien, med særlig tanke på bruk innen biomedisin.

FFG lyser nå ut flere gjesteforskerstipend for kortvarige engasjementer relatert til programmets mål. Søknadfrist: 25. juni 2010.

Les mer og søk om gjesteforskerstipendene på ESFs hjemmsider

FFG lyser også ut støtte til møter (workshoper, kurs, konfranser) med en klar faglig kobling til programmet, det vil si funksjonell genomforskning, biomedisin, bioinformatikk, systembiologi, bioteknologi ol. Søknadsfrist: 24. september 2010.

 

Les mer og søk om møtestøtte på ESFs hjemmesider.

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526