Pressemelding -

Lyser ut over 15 millioner til brukerdrevet innovasjon

Den første utlysningen i det nordisk-baltiske Living Labs-samarbeidet (LILAN) har åpnet. Søknadsfrist er 5. mars

LILAN-programmet bygger på mulighetene i Living Labs-konseptet som er en metodologi for brukerdrevet innovasjon av nye produkter, tjenester og prosesser samt organisasjonen som utøver denne.

I Living Labs er brukerne integrert i utviklingsprosessen som medskapere. Utgangspunktet er brukernes behov og tjenesteyternes faktiske vilkår i det daglige. Living Labs kan være et viktig verktøy for å styrke innovasjonsevnen, redusere utviklingskostnadene og øke inntektene.

Denne første utlysningen finansieres av The Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA), The Danish Council for Strategic Research (DCSR), The Icelandic Centre for Research (RANNIS) og Norges forskningsråd, i samarbeid med NordForsk.

Hovedmål med utlysningen

  • Å styrke kunnskap om og forskning på Living Labs og brukerdrevet innovasjon i Norden.
  • Å etablere og styrke Living Labs-nettverk og ta i bruk eksisterende Living Labs.
  • Å utvikle nye, innovative og høyt verdsatte produkter, tjenester og konsepter. Forskning og metoder bør utvikles og implementeres slik at de har praktisk innvirkning på samfunnet.
  • Å lage en plattform som støtter internasjonale Living Labs-aktiviteter. Eksempelvis etablere partnerskap, utveksle kunnskaper og erfaringer, ressursdeling, stimulere til samarbeid mellom forskning, næringsliv og offentlig sektor der hvor dette kan føre til bedre arbeidsmetoder.
  • Å frembringe dyp og offentlig tilgjengelig kunnskap om Living Labs og brukerdrevet innovasjon; formidle utvikling av nye verktøy, metoder og prosesser for aktive brukersentrerte sammenhenger; styrke konkurranseevnen til det nordiske innovasjonssystemet.

Kvalifiserte søkere er offentlige og private instanser, offentlige etater og forskningsinstitusjoner/universiteter. Prosjekter må fremstille et aktivt samarbeid med minst tre aktører - forskning, næringsliv og offentlig sektor fra minst tre av de finansierende landene, det vil si Danmark, Island, Norge og Sverige. Varigheten av prosjektene er 1-3 år.

Finansiering

Utlysningen er finansiert gjennom en felles pott som er tilført av de finansierende partnere og administreres av NordForsk. Midlene vil beløpe seg til opp til 15,6 millioner NOK, og de enkelte prosjektene vil få i størrelsesorden 2-5 millioner NOK per prosjekt.

Frister

Frist for skisserte forslag er 22. januar 2010 (merk at dette ikke obligatorisk).

Søknadsfristen er 5. mars 2010.

Les utlysningen på Nordforsks hjemmeside.

 

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526