Pressemelding -

Mer forskning om trafikksikkerhet

Forskningsrådet satser videre på forskning om sikkerhet og risiko i transportsektoren.

Forskningsprogrammet Sikkerhet og risiko i transportsektoren (RISIT) er nylig avsluttet. Som en fortsettelse av RISIT etableres nå et nytt program for forskning om transportsikkerhet.

Terror og trygghetskultur
Det nye programmet har fått arbeidstittel Transportsikkerhet (TRANSIKK) og det nyoppnevnte programstyret skal nå utarbeide programplanen.

- Her har allerede Samferdselsdepartementet, med utgangspunkt i erfaringene fra RISIT, pekt på noen temaer som vil stå sentralt. Krisehåndtering og beredskap for terrorangrep er aktuelle temaer for det nye programmet, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik, nyoppnevnt programstyreleder.

- Et viktig fokus vil være hendelser som antas å få økt betydning fremover. Sikkerhetskultur og faktorer som påvirker denne er også aktuelt, sier Slotsvik.

Forskning gir bedre sikkerhet
- De siste tiårene har vi fått mye mer kunnskap om trafikksikkerhet. Dette har bidratt til av det nå er 85 prosent mindre sjanse for å komme ut for en alvorlig transporthendelse enn det var i 1970, sa Finn Harald Amundsen på RISITs avslutningskonferanse. Han er fagdirektør for sikkerhet i Statens Vegvesen Vegdirektoratet og programstyreleder for RISIT.

- I 1970 omkom 560 personer i trafikkulykker, mens tallet for 2009 var 212. Båndene mellom utøvende etater og forskningsmiljøer har vært svært viktige for den postitive utviklingen. Vi har fått sterke kompetansemiljøer for trafikksikkerhet og dette har vært avgjørende for ulykkesnedgangen, understreker Amundsen.

- Resultatene fra RISIT tas helt klart i bruk. Både i Nasjonal Transportplan og gjennom at mange etater viderefører prosjekter fra programmet, sier Amundsen.

Politikere vil ha råd
- Vi politikere trenger tydelige råd og lytter til forskere. Dokumentasjon fra forskere er helt nødvendig for å få endringer, sier Knut Arild Hareide, leder i Stortingets Transport og kommunikasjonskomité.

Fakta om RISIT Risikoen for å omkomme eller bli skadet under reiser og transport er 4-10 ganger så høy som for andre aktiviteter i boligen eller i fritidsaktiviteter.

Norges forskningsråd organiserte på denne bakgrunn programmet Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT). Programmets mål har vært å frembringe kunnskap som kan gi en bedre forståelse av transportrisiko og et bedre grunnlag for risikohåndtering innenfor transportsektoren.

Økonomisk ramme: 72 millioner kroner.

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526