Pressemelding -

NevroNor-konferanse: Samlet de beste hjernene

Verdensledende hjerneforskere var nylig samlet i Bergen. Forskningen som ble presentert, kan forandre mange liv i årene framover, mener professor Clive Bramham.

Sykdom og skader som rammer hjernen, er den viktigste medisinske utfordringen i samfunnet i dag. Mer enn en tredel av sykelighet i den vestlige verden skyldes hjernesykdommer.

Professor Clive Bramham. (Foto: Jonathan Soule) Fra 26. til 28. mai var noen av verdens mest framtredende hjerneforskere samlet i Bergen for å diskutere de nyeste gjennombruddene innen nevrovitenskapelig forskning.

- Framskritt presentert på konferansen vil trolig forandre mange liv i årene framover, sier professor Clive Bramham ved Universitetet i Bergen.

Blant deltakerne var professor Edvard Moser ved Senter for hukommelses-biologi ved NTNU, en av Norges fremste hjerneforskere. Sammen med May Britt Moser har han gjort banebrytende forskning blant annet på stedsansen, noe som kan vise seg å få stor betydning for Alzheimer-forskningen.

Blant foredragsholderne var også professor Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen. Hugdahl forsker på schizofreni, og hans forskningsprosjekt VOICE fikk i 2009 et prestisjetungt EU-stipend på 20 millioner kroner for å forske videre på dette fenomenet.

Professor Karl Deisseroth ved Stanford University i USA informerte om et av sine revolusjonerende funn: En ny metode for å skru av og på bestemte celler i hjernen, som gjør det mulig å styre hjernens atferd. Denne metoden har stort potensial innenfor medisinsk forskning.

Bramham påpeker at vitenskapelig framgang er avhengig av nye konsepter og teknologier. Innenfor nevrovitenskap er det ofte få anledninger til å integrere ideer på tvers av feltet, ifølge professoren. Det håper han NevroNor-konferansen kan gjøre noe med.

- Ved å samle ledende forskere fra et bredt spekter av emner i ulike disipliner innen nevrovitenskapelig forskning, håper vi at konferansen vil være en kilde til inspirasjon og legge grunnlaget for nye oppdagelser, sier han.

- Utmerkede forskningsmiljøer

Det er Universitetet i Bergen som arrangerte konferansen, med økonomisk støtte fra NevroNor - Forskningsrådets nasjonale og strategiske satsing på nevrovitenskapelig forskning.

Forskningsrådets adeministrerende direktør Arvid Hallén påpeker at nevrovitenskap er et felt hvor Norge har fostret forskningsmiljøer av utmerket standard.

- Forskningsrådet arbeider aktivt for å støtte den beste forskningen og de beste forskerne og har som mål at norsk forskning skal kunne konkurrere på den internasjonale arenaen, sa Hallén ved åpningen av konferansen.

- En av Forskningsrådets oppgaver er å skape møteplasser for de som utfører, bruker og finansierer forskning. Denne konferansen er et utmerket eksempel på en slik møteplass, hvor ledende forskere samles for gjensidig inspirasjon og nytte, mener Arvid Hallén.

Mange unge deltagere

Rundt 140 deltagere fra inn- og utland deltok på konferansen i Bergen. Blant deltagerne var noen av Norges fremste innenfor nevrovitenskap.

- Vi er også glade for at nesten halvparten av deltagerne er PhD-studenter og post.doc-stipendiater. Denne konferansen er en utmerket mulighet for å knytte nettverk og få kjennskap til det fremste av forskning innen nevrovitenskap, mener Bramham.

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526