Pressemelding -

Observatsjonssystemet SIOS: Bedre grunnlag for arktisk forskning

Den europeiske infrastrukturen SIOS på Svalbard er et steg nærmere realisering. Prosjektet som er ledet av Forskingsrådet har 27 partnere fra 15 ulike land, og vil være viktig for utviklingen av Svalbard som internasjonal forskningsplattform.

Marinlaben i Ny-Ålesund (Foto: Karianne Akselberg) - Vi opplever at det er stor interesse for Svalbard som forskingsplattform, og enda flere land har meldt sin interesse for dette samarbeidet, sier prosjektdirektør Karin Refsnes i Forskingsrådet, som leder SIOS-prosjektet.

Forskningsrådet er nå i forhandlinger med Europakommisjonen om en kontrakt på om lag 4 millioner euro, som skal gå til en forberedelsesfase for infrastruktursatsingen SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System).

SIOS-prosjektet er en del av vegkartet til Det europeiske strategiforumet for infrastruktur (ESFRI), der de fleste europeiske landene går sammen om å planlegge og finansiere viktig og nødvendig internasjonal infrastruktur.

Observasjonssystemer og kunnskapssenter

- Denne satsingen er viktig både for norsk forskning og for Svalbard, fordi det setter betydningen av internasjonalt samarbeid innenfor arktisk forskning enda mer i fokus, understreker Refsnes.

 

Karin Refsnes og Georg Hansen, Forskningsrådet (Foto: Ingebjørg Aadland) SIOS består av to hovedelementer. Det ene går ut på å videreutvikle og utfylle eksisterende observasjonssystemer, både på Svalbard og i området omkring øygruppen.

 

Disse skal organiseres slik at man får en heldekkende infrastruktur, som henter inn data på fire observasjons-plattformer, på feltene jord, hav, is og atmosfære.

 

Det andre hovedelementet vil være å opprette et felles kunnskapssenter i Longyearbyen. Her skal data fra hele infrastrukturen lagres og integreres.

 

Felles grunnlag

 

- SIOS skal gi vesentlige bidrag til regionale og globale klimamodeller og skape et fellesgods for arktisk forskning i Europa, sier Georg Hansen. Han koordinerer SIOS-prosjektet for Forskingsrådet. - Dette vil dessuten kunne gi grunnlag for både forsknings- og overvåkningsarbeid, undervisning og formidling, sier han.

 

De første forberedelsene av SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) startet med søknadsskriving til ESFRI i 2007, der målet var å bli en del av det europeiske veikartet for infrastruktur.

 

Det ble SIOS i 2008. Forventet oppstart for den forberedende fasen av infrastrukturen SIOS er 1. september 2010.

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526