Pressemelding -

Rekordinteresse for forskning på fornybar energi

Forskningsrådet har mottatt hele 50 søknader om forskningsmidler til testing av forskningsbasert teknologi for å ta i bruk fornybar energi. Søknader til offshore vind-prosjekter dominerer.

- Det høye antallet søkere viser at det er stor aktivitet innen ”fornybarforskning”, og vi har mottatt svært gode søknader fra spennende prosjekter som handler om både sol-, vind- og bølgekraft, hydrogen og biodrivstoff, sier Hans Otto Haaland, koordinator for RENERGI som er Forskningsrådets store program for forskning om miljøvennlig energi.

Prosjekter med potensial

I denne søknadsrunden prioriterer Forskningsrådet brukerstyrte prosjekter som er nær kommersiell realisering, med fokus på testing av forskningsbasert teknologi. Utlysingen har en ramme på inntil 100 millioner kroner.

- Vi ser at våre forskningsmidler har ulik funksjon i ulike faser av forskningen, og nå ser vi et særlig behov for å støtte forskningsprosjekter som har kommet så langt at de nærmer seg kommersiell bruk. Vi legger også stor vekt på verdiskapingspotensialet i Norge, sier Haaland.
Administrasjonen i RENERGI behandler nå søknadene, og programstyret for RENERGI vil 10. juni i år avgjøre hvilke prosjekter som tildeles forskningsmidler.  

Om RENERGI-programmet

RENERGI er ett av syv store programmer i Forskningsrådet, og utvikler kunnskap og løsninger om miljøvennlig energi. Programmet ble etablert i 2004, og har tildelt midler til over 250 forskningsprosjekter i regi av en rekke forskningsinstitusjoner og bedrifter.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Hans Otto Haaland, koordinator for RENERGI, Forskningsrådets program for miljøvennlig energi, telefon: 22 03 70 00/mobil 41 28 21 82, e-post: hoh@forskningsradet.no

Emner

  • Politikk

Kategorier

  • forskningsrådet
  • fornybar energi

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526