Pressemelding -

Russiske selskaper leter etter norske partnere

Har du interesse av å utvikle teknologi sammen med russiske selskaper? Nå åpnes nye muligheter.

Under det 4de norsk-russiske forskningsseminaret i regi av PETROMAKS og det Russiske Vitenskapsakademi, ble det fra russisk side tatt initiativ ovenfor Olje- og energidepartementet (OED) til et samarbeid om konkrete teknologiprosjekter.

OED har fulgt dette opp og i februar var det et møte i Moskva hvor OED var leder for den norske delegasjonen. Deltagere fra Norge var foruten OED også OD, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, INTSOK og Statoil. Fra russisk side var Det Russiske Vitenskapsakademi vertskap og hadde innkalt en rekke statlige og private aktører innen teknologiutvikling.

Under møtet ble den norske delegasjonen presentert for et knippe prosjekter hvor de russiske aktørene ønsker norske samarbeidspartnere og OED ønsker at disse forslagene formidles til norske forskningsaktører for vurdering av samarbeid.

Russiske aktører som ønsker norske samarbeidspartnere:

 

 

Hvis dette virker interessant, send en tilbakemelding til Kari Druglimo-Nygaard i PETROMAKS så fort som mulig.

Emner

  • Politikk

Kategorier

  • forskningsrådet
  • petromaks

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526