Pressemelding -

Sentre for forskningsbasert innovasjon: Mange vil bli SFI

– Vi har fått inn mange gode og spennende skisser som vi gleder oss til å arbeide med, sier divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust.

Hele 86 søkere håper å bli et av de nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utpekes i løpet av 2010. – Det er mange gode og spennende skisser som vi gleder oss til å arbeide med, sier direktør for Innovasjonsdivisjonen i Forskningsrådet, Lars Espen Aukrust.

Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust er fornøyd med skissene som er kommet inn. (Foto: Erlend Aas/Scanpix) Forskningsrådet vedtok i fjor høst å utvide SFI-ordningen med 6-8 nye sentre.
Da fristen for å levere inn skisser til nye SFI-er gikk ut 21. desember, hadde 86 forskningsmiljøer og bedrifter sendt inn sine skisser.

Universitetene dominerer
Halvparten av søkerne har et universitetsmiljø som vertsinstitusjon for sitt SFI-forslag, forskningsinstitusjoner står for 36 prosent og bedrifter og statlige helseforetak for sju prosent hver.

– Vi skulle nok ønsket oss flere bedrifter på søkerlisten. Samtidig forutsettes det at SFI-ene tilfredsstiller kravene til doktorgradsutdanning, slik at det i mange tilfeller kan være fornuftig å legge vertskapet til et forsknings- og utdanningsmiljø. Men hele poenget med SFI-ordningen er innovasjon og verdiskaping i samarbeid mellom næringsliv og gode forskningsmiljøer, så dette vil det bli lagt avgjørende vekt på i den videre søknadsprosessen, sier Aukrust.

Aukrust viser til at SFI-ene skal ligge i verdenstoppen innenfor sine områder, og at det blir et krevende nåløye å komme gjennom. – Mange av skissene vi har mottatt har et spennende potensial, men det er nok også søkere som vil være bedre egnet for andre virkemidler, sier han.

Traff på tema
Blant de 86 søkerne er det flest innenfor IKT, tjenesteyting, matproduksjon, petroleumsvirksomhet, medisin og helse, samt miljøteknologi. Dette er godt i samsvar med utlysningen, der flere av disse områdene var med som «nye» temaer. SFI-ene godkjennes imidlertid på fritt grunnlag. Det er ingen kvotering av temaer. Mange av sentrene som foreslås favner flere fagområder.

Videre prosess
Skissene vurderes nå i Forskningsrådets administrasjon, og alle søkere vil få tilbakemelding innen utgangen av januar. Tilbakemeldingen forplikter ikke Forskningsrådets videre behandling, og det er opp til hver enkelt søker å avgjøre om de skal sende en fullstendig SFI-søknad innen den endelige søknadsfristen 21. april.

Søknadene skal deretter gjennom en grundig vurdering av internasjonale eksperter, før hovedstyret i Forskningsrådet foretar den endelige godkjenningen av nye SFI-er slik at de kan etableres i løpet av 2011.

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526