Pressemelding -

Sosiologi, statsvitenskap – og miljøpolitikk?

Er norsk sosiologi fortsatt ”økologisk blind”? Hva kjennetegner den statsvitenskapelige forskningen om norsk miljøpolitikk – og har den utviklet seg de siste ti-femten årene? Hva er, og bør være, de sentrale sosiologiske og statsvitenskapelige problemstillingene i nasjonal miljø- og klimapolitikk i dag?

Disse og andre spørsmål blir tatt opp på en konferanse arrangert av CIENS Forum onsdag 4. juni i Forskningsparken i Oslo.

Konferansen, som er finansiert av FRISAM, retter seg mot sosiologer og statsvitere som har sitt virke innenfor forskning, undervisning og forvaltning, og den vil også ha interesse for folk i andre yrker og fagdisipliner som er opptatt av samfunnsvitenskapelige perspektiver på miljøpolitikk.

CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo. Senteret har sitt tyngdepunkt innenfor tverr- og flerfaglig forskning om miljø og samfunn.

Emner

  • Politikk

Kontakter

Thomas Evensen

Pressekontakt Spesialrådgiver +4722037526