Skip to main content

Webinar: Global mental helse – hvilken rolle bør Norge spille?

Event

28
MAY
 

Over 70 prosent av dødsfallene i verden skyldes i dag ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, luftveissykdommer og psykiske lidelser. Det er beregnet at i løpet av 2030 vil depresjon være den ledende årsaken til tapte friske leveår i verden. En av målsetningene under bærekraftmål 3 er å redusere for tidlig død gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.


Før jul lanserte Norge sin strategi for arbeid mot ikke-smittsomme sykdommer i utviklingssamarbeidet hvor WHO spiller en nøkkelrolle. Betyr det at Norge vil bruke sin lederrolle innen global helse til å fremme helhetlig helse for både kropp og psyke? Koronakrisen har vist at smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer henger tett sammen, men vil pandemien føre til at arbeidet med psykisk helse blir nedprioritert?


Norsk nettverk for global mental helse er glad for at utviklingsminister Dag-Inge Ulstein blir med i en samtale med Dr. Mark van Ommeren fra WHO og Dr. Arun Raj Kunwar fra Nepal. Van Ommeren er leder for avdeling for psykisk helse i Verdens Helseorganisasjon. Raj er ansvarlig for å bygge Nepals første barnepsykiatriske klinikk.

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å få svar på:

- Har koronakrisen aktualisert arbeidet mot ikke-smittsomme sykdommer globalt? Eller fører pandemien til at dette arbeidet blir nedprioritert?
- Hva er behovene og hvordan driver man en barnepsykiatrisklinikk i et land som Nepal?
- Hva ønsker WHO at Norge skal gjøre?
- Hvilken rolle ønsker Norge å spille for å oppnå bærekraftmål 3.4.?

Deltakere:
Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister
Mark van Ommeren, leder avdeling for mental hele, Verdens Helseorganisasjon
Dr. Arun Raj Kunwar, barnepsykiater ved Kanti psykiatrisk klinikk, Nepal

Samtalen foregår på engelsk og ledes av Ragnhild Dybdahl, psykolog og førsteamanuensis Oslo Met

Velkommen til debatt! Følg vårt Facebook-event for mer detaljer.

Om Nettverk for global mental helse:
Nettverket ble opprettet i 2012 og er en løst sammensatt gruppe for mennesker som engasjert i mental helse i Norges utviklingsarbeid. Denne består av sivilsamfunnsorganisasjoner, klinikere, forskere og andre som møtes på månedlig basis i Oslo. Dersom du eller din organisasjon ønsker å bli med, så tar du kontakt med koordinator Ingeborg Arntsen på Ingebarn1@gmail.com