Skip to main content

FORUT med viktige gjennomslag i statsbudsjettet

Pressemelding   •   okt 07, 2020 13:57 CEST

FORUTs generalsekretær Ida Oleanna Hagen

I dag la regjeringen fram statsbudsjettet for 2021. Oppsummert vil fortsatt én prosent av BNI gå til bistand, og støtten til sivilsamfunn opprettholdes. Dette er veldig bra, men det aller mest gledelige en økt satsning på global helse og arbeidet for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT

Økt innsats på ikke-smittsomme sykdommer

- Ikke-smittsomme sykdommer er en av hovedårsaken til fattigdom, og har lite oppmerksomhet globalt. Når regjeringen sier at støtten til dette arbeidet skal intensiveres, har det stor betydning for vårt arbeid for bedre psykisk helse og forebygging av rusproblemer i våre partnerland, sier Hagen.

De aller fleste dødsfallene i verden skyldes ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes og psykiske lidelser. En tredel av helsetapet i verden skyldes alene psykiske lidelser, og det er derfor paradoksalt at under en halv prosent av verdens helsebistand brukes på psykisk helse. De økonomiske og personlige skadene av psykiske problemer er ufattelige. Enkeltpersoner sliter, familier mister inntekt, og på global basis taper vi milliarder av kroner – penger som kunne blitt brukt for å sikre blant annet helse, inntekt og utdanning for de fattigste. En stor andel av psykiske lidelser kan forhindres med forebygging og derfor må dette arbeidet styrkes.

Nepal intensiverer arbeidet for barns psykiske helse

I disse dager ferdigstilles Nepals første barnepsykiatriske klinikk med innsamlede midler fra FORUT. Med en liten håndfull dedikerte barnepsykiatere har Nepal endelig fått et sted å behandle barn med alvorlige psykiske problemer, men en stor del av arbeidet er de utallige telekonsultasjonene som de ansatte har med barn og unge som trenger hjelp. Dette har vært spesielt viktig under Covid-19, i et land som fremdeles er i lockdown og der skolene fremdeles er stengt. Økt oppmerksomhet på ikke-smittsomme sykdommer og særlig psykiske lidelser, er viktig for å kunne fortsette dette arbeidet og nå ut til enda flere i dette hardt rammede landet

Må følge opp med støtte til frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner gjør et stort og viktig arbeid for å redusere helsebelastningen fra kroniske lidelser og psykisk uhelse. Arbeidet med å etablere en psykiatriske barne- og ungdomsklinikken i Nepal er et eksempel. Risikofaktorene for dårlig helse – tobakk, alkohol, usunn mat, mangel på fysisk aktivitet og høy luftforurensing – er alle faktorer der forebygging er viktig. Sivilt samfunn bidrar med mange forebyggingsprosjekter og er i tillegg viktige for å påvirke politikere til å innføre tiltak som begrenser risikofaktorene. Røykeloven i Norge er et godt eksempel sammen med en aktiv alkoholpolitikk, helsemotiverte skatter og avgifter og andre tiltak som må vedtas politisk. Organisasjonene trenger støtte for å drive dette påvirkningsarbeidet både nasjonalt og internasjonalt.

- Hvis vi skal nå bærekraftsmålene må regjeringens satsning på ikke-smittsomme sykdommer også innebære ressurser til sivilsamfunnsorganisasjonene og vi ser fram til den handlingsplanen regjeringen har lovet, sier Hagen.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber med sosial mobilisering og bekjempelse av fattigdom i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia. Virksomheten er delt inn i tre programområder: Kvinner og likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder. Prosjektene er finansiert av langsiktige rammeavtaler med Norad, FORUT-faddere og gjennom FORUTs aksjoner i norske barnehager og skoler.

FORUTs oppdrag er å mobilisere, organisere og gjøre folk, spesielt kvinner og barn, i stand til å utvikle sitt potensial. De skal kunne kreve sine rettigheter og bekjempe fattigdom, urettferdighet og undertrykkelse med demokratiske og fredelige midler. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

FORUT er eid av de norske ruspolitiske organisasjonene IOGT, Juvente og Juba, og er medlem av Innsamlingskontrollen.

Følg FORUT på forut.noFacebookTwitter og Instagram.