Gå videre til innhold
NCD-satsing: – Vi er klare til å bidra

Pressemelding -

NCD-satsing: – Vi er klare til å bidra

Norge øker innsatsen for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i lavinntektsland med 1,2 milliarder kroner. – Vi i FORUT, med vår ekspertise i forebygging av alkoholskader og dårlig psykisk helse i utviklingssammenheng, står klare til å bidra, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen.

Regjeringen offentliggjorde i dag at Norge vil bidra med 1,2 milliarder (133 millioner USD) ekstra i det såkalte NCD-arbeidet fram til 2024. Dette er et svært viktig bidrag for den globale helsa. Mer enn 15 millioner mennesker under 70 år dør årlig av ikke-smittsomme sykdommer (NCD), og majoriteten av disse er i lav- og mellominntektsland.

Viktig bevilgning
Sykdommer som kreft, diabetes, kroniske luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og psykisk sykdom tar livet av og reduserer livskvaliteten til mange millioner mennesker rundt i verden. Disse sykdommene har felles risikofaktorer som alkohol, tobakk, usunn mat, manglende fysisk aktivitet og dårlig luftkvalitet. Derfor har Norge ledet an med å lansere en egen NCD-strategi.

– Bevilgningen er en veldig viktig nyhet, for selv med den betydelige helsebyrden som NCD-ene medfører, er kun 1-2 % av den globale bistanden avsatt til å forebygge og behandle disse sykdommene. Vi applauderer at regjeringen nå følger opp sin gode strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer med penger. Vi vet foreløpig ikke hvordan disse pengene skal brukes eller hvem som involveres i arbeidet, men FORUT er klare til å bidra med økt innsats, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Alkohol er en risikofaktor
Ifølge regjeringen vil en viktig del av innsatsen være å forebygge gjennom å begrense risikofaktorer som luftforurensing, tobakk, alkohol og usunn mat. Hagen understreker at på internasjonalt nivå finnes det få tilskudd til forebygging av skader fra alkoholbruk, så her kan Norge virkelig utgjøre en forskjell.

FORUT har et eget program for alkohol og narkotika i utviklingssammenheng. Sammen med lokale samarbeidspartnere i seks land i sør, arbeider FORUT med forebygging og politikkpåvirkning i samarbeidslandene. På internasjonalt nivå har FORUT en viktig rolle i Global Alcohol Policy Alliance (GAPA). GAPA jobber blant annet tett på WHO, f.eks. gjennom «SAFER» – et program for å støtte land som ønsker å utvikle og implementere effektive alkoholpolitiske virkemidler.

Mer utsatt under pandemien
FORUT jobber også med psykisk helse, blant annet gjennom å bidra til å etablere og styrke et barnepsykiatrisk tilbud i Nepal. Behovet er enormt – og økende – under koronapandemien.

– Norge viser vei for andre gjennom å gi et betydelig bidrag til å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i fattige land. Siden mennesker med kroniske lidelser også er mer utsatt under covid-19-pandemien, kommer denne bevilgningen på et godt tidspunkt, sier Hagen.

Emner

Kategorier


FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber med sosial mobilisering og bekjempelse av fattigdom i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia. Virksomheten er delt inn i programområdene Kvinner og likestilling, barnerettigheter, rus som utviklingshinder og psykisk helse. Prosjektene er finansiert av langsiktige rammeavtaler med Norad, FORUT-faddere og gjennom FORUTs aksjoner i norske barnehager og skoler.

FORUTs oppdrag er å mobilisere, organisere og gjøre folk, spesielt kvinner og barn, i stand til å utvikle sitt potensial. De skal kunne kreve sine rettigheter og bekjempe fattigdom, urettferdighet og undertrykkelse med demokratiske og fredelige midler. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

FORUT er eid av de norske ruspolitiske organisasjonene IOGT, Juvente og Juba, og er medlem av Innsamlingskontrollen.

Følg FORUT på forut.noFacebookTwitter og Instagram.

Pressekontakt

Øyvind Strand Endal

Øyvind Strand Endal

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 938 22 529

Relatert innhold

Verden kan forandres!

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

FORUT
Roald Amundsens vei 1B
2803 Gjøvik
Norge