Gå videre til innhold
Transport til Hitra 2 vindpark sommeren 2019
Transport til Hitra 2 vindpark sommeren 2019

Nyhet -

Alle transporter gjennomført!

Fra oppstarten i våres er det nå gjennomført 208 spesialtransporter med politieskorte fra Hitra kysthavn til Hitra 2 vindpark. Siste transport med tre turbinblader gikk natt til idag, torsdag 18. juli. 

Da er alle de store transportene nattestid gjennom kommunesenteret i Fillan gjennomført og samtlige komponentene til den nye vindparken på Eldsfjellet på plass.

Av den nye vindparkens 26 turbiner er nå 15 ferdig montert. Montering av de siste og testing av turbinene vil foregå videre utover sensommeren og høsten. 

Når alt er montert vil kraner og utstyr demonteres og fraktes tilbake til kysthavnen på vanlige trailere som ikke trenger politieskorte.

Emner

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge