Gå videre til innhold
Skilt settes opp ved utfartsområder og stier som går inn i utbyggingsområdene. Her ved Storheia vindpark.
Skilt settes opp ved utfartsområder og stier som går inn i utbyggingsområdene. Her ved Storheia vindpark.

Nyhet -

Ferdsel i utbyggingsområdet for vindparkene

Utbyggingsprosjektet tar helse, miljø og sikkerhet alvorlig, og vi har som mål å ferdigstille anleggene uten personskader av noe slag.

Det vil være sprengningsaktivitet og bruk av mye stort og tungt materiell gjennom utbyggingsperioden. Sprengningsarbeid tilsier en sikkerhetssone på 600 m. Utbyggingsområdene dekker store arealer og det vil variere hvor og når det er aktivitet gjennom byggeperioden. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi derfor at det tas kontakt med byggeledelsen ved ferdsel i områdene.

Emner

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge