Gå videre til innhold
Hitra 2 vindpark, sommeren 2019
Hitra 2 vindpark, sommeren 2019

Nyhet -

Snart første kilowattime på nett fra Hitra 2

Hitra 2 vindpark er den minste av de seks prosjektene i Fosen-utbyggingen.

Med sine 26 turbiner vil den øke kraftproduksjonen på Hitra med ca 290 GWh, eller ca. tre ganger det årlige kraftforbruket i kommunen. I uke 33 er planen at parken tilkobles nettet og de første kilowattimene vil bli levert. 

I løpet av høsten vil alle turbinene være ferdig montert og testet, og gi full kapasitet. 

Teksten er korrigert. I den første utgaven ble det feilaktig oppgitt at den første kilowattimen ble levert på nettet 9. august.

Emner

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge