Gå videre til innhold
Snoren klippes av ordfører Einar Eian og Lisa Møllevik fra Sør-Roan barneskole
Snoren klippes av ordfører Einar Eian og Lisa Møllevik fra Sør-Roan barneskole

Nyhet -

Folkefest i Norges største vindpark

Fosen Vind og Roan kommune inviterte idag til offisiell åpning av Roan vindpark med aktiviteter, servering og konsert.

Rundt fire hundre personer hadde funnet veien til Roan vindpark denne ettermiddagen. Alle ble busset opp fra flere steder rundt om i kommunen og nabokommunen Åfjord. I tillegg til var det invitert mer enn 70 gjester fra kommunen, utbyggingsprosjektet, eiere og andre samarbeidspartnere til å delta i feiringen av Norges største vindpark.

I sin tale i forkant av den offisielle åpningen takket Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen lokalbefolkningen i Roan kommune spesielt for sin imøtekommenhet under byggingen, samt bidrag med å få på plass denne markeringen. Åpningsfesten var et samarbeidsprosjekt mellom Fosen Vind og kommunen med et betydelig bidrag og engasjement fra både kommuneadministrasjonen og frivillige lag og foreninger i kommunen.

Det var ordfører Einar Eian i Roan kommune og Lisa Møllevik fra Sør-Roan barneskole som foretok den offisielle åpningen; en representant for dagens Roan og en for den kommende generasjonen, som skal leve med vindparken som nabo de neste 25 år.

Etter den formelle åpningen var det sykkelløp mellom turbinene med blant annet el-sykkel som premie, trimløype på kultursti som er etablert inne i vindparken og bevertning til alle fremmøtte. En av deltakerne ble også trukket ut til få en tur opp i en av turbinene. Festen ble avsluttet med trønderartisten Thomas Brøndbo. Han bidro til god stemning en times tid før bussene hentet alle ned til bygda igjen.

Emner

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge