Gå videre til innhold
Fosen Vind lettet over foreløpig avklaring fra OED

Nyhet -

Fosen Vind lettet over foreløpig avklaring fra OED

Olje- og energidepartementet (OED) kunngjorde 27. oktober hvordan departementet vil følge opp Høyesteretts avgjørelse i ekspropriasjonssaken mellom Fosen Vind og reindriften på Fosen.

Departementet slår blant annet fast at avgjørelsen ikke griper direkte inn i forhold regulert av energiloven, og at det vil komme tilbake til hvordan saken ellers skal følges opp.

- Fosen Vind er lettet over departementets avklaring. Vi forstår den som at driften av anleggene kan fortsette inntil videre. Det betyr at alle parter får anledning til å konsentrere seg om det viktigste, å finne ut hvordan vindkraftanleggene kan driftes uten å krenke reineiernes rettigheter eller true reindriften på sikt.

- Vi har tatt inn over oss at Høyesterett har sagt at konsesjonsvedtakene er i strid med menneskerettighetene og vi ønsker å bringe dette i orden. Fosen Vind ønsker en åpen dialog med reindriften, samtidig som vi avventer departementets beslutning om hvordan saken skal følges opp.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge