Gå videre til innhold
Nyhetsbrev om Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet vindparker

Nyhet -

Nyhetsbrev om Kvenndalsfjellet, Harbaksfjellet og Geitfjellet vindparker

Det er tredje og siste montasjesesong i Fosen-utbyggingen. I nyhetsbrevene gis en status for framdriften og hva som skjer videre. På tross av forsinkelser i starten grunnet mye og sen snø samt covid-19 situasjonen er framdriften nå tilbake på opprinnelig plan. Alle de tre vindparkene skal stå ferdig innen utgangen av året.

Nyhetsbrevne distribueres til alle husstander i områdene rundt vindparkene.

Emner

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge