Gå videre til innhold

Nyhet -

Storheia-utbyggingen fortsetter som planlagt

Olje- og energidepartementet har i dag gjort kjent at det ikke er grunnlag for å stanse arbeidene med Storheia vindpark. Anmodningen om dette kom fra komiteen som overvåker FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (CERD) forrige uke.

Komiteen som overvåker FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (CERD), anmodet forrige uke den norske stat om å stanse byggingen av vindkraftverket på Storheia mens komiteen behandler en klage fra reindriften om Storheia vindkraftverk.

I en pressemelding skriver Olje- og energidepartementet i dag: «Etter grundige overveielser har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å stanse arbeidene med Storheia vindkraftverk. I stedet rettes en henvendelse til komiteen om å trekke anmodningen om anleggsstans tilbake».

- Fosen Vind er tilfreds med avgjørelsen, men nå ser vi framover. I januar fortsetter utbyggingen som planlagt. Selv om alle inngrep allerede er gjort er det mye arbeid som gjenstår før Storheia er klar for turbinmontasjen som starter i april, sier kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge