Gå videre til innhold
Fra Monstad kai våren 2019
Fra Monstad kai våren 2019

Nyhet -

Turbiner på vei, Sjøvegen ved Monstad kai stenges 14. mars

På grunn av mottak og klargjøring av vindturbiner til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker vil Monstad kai være stengt for gjennomkjøring igjen med port fra begge sider i perioden mars til september. Første båt vil ankomme uke 14 og porten vil bli stengt fra lørdag 14. mars.

Avkjørselen fra Selnesvegen til Sjøvegen vil da ikke kunne benyttes. Inn- og utkjøring til industriområdet og gjenbruksstasjonen må i denne perioden derfor gjøres fra krysset ved Monstadstranda.

Kaien er underlagt regler for sikring som en internasjonal havn etter ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). Denne er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, samt havneanlegg som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og har godkjent Monstad kai i henhold til dette regelverket. 

Emner

Pressekontakt

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge