Gå videre til innhold
Fra transportene til Roan vindpark i fjor
Fra transportene til Roan vindpark i fjor

Nyhet -

Turbintransportene til Storheia vindpark i gang

Storheia vindpark, som vil være Norges største når den står ferdig senere i år, vil bestå av 80 turbiner med en samlet produksjon på ca 1 TWh. Transporten av deler fra Monstad kai til Storheia starter opp i dag, 1. april. Dette er en betydelig logistikkoperasjon som består av nesten 800 større transporter, hvorav 640 vil foregå med politieskorte.

I to år har det vært arbeidet med veier, turbinfundamenter og annen infrastruktur i Storheia vindpark. Nå er turen kommet til å montere turbiner. Det er mye tungt og langt som skal transporteres opp i vindparken. Det er ca 15 km fra Monstad kai til avkjørselen fra FV 715 til Storheia vindpark.

Umulig å passere bakfra
Transportene av turbindeler vil foregå i tidsrommet fra kl 18 til 03, mandag til lørdag. Disse dagene er det planlagt 3 transporter med oppstart fra Monstad kl 18, 21 og 01. Politiet regner med at turen vil ta ca 45 minutter. To politibiler vil kjøre foran transportene for å varsle og signalisere at det er nødvendig å kjøre til siden for å gi plass. Det vil ikke være mulig å passere transportene bakfra. Transportene vil foregå frem til midten av august, men det vil ikke bli kjørt på søndager og øvrige helligdager.

Tilsvarende transporter gikk fra Monstad kai til Roan vindpark sist vår og sommer uten komplikasjoner eller hendelser av noen art. Erfaringene fra denne operasjonen og samarbeidet med politiet og transportøren bringes nå inn i arbeidet med å frakte turbiner til Storheia vindpark.

For mer informasjon, se våre nettsider www.fosenvind.no/utbyggingen/transporter

Emner

Kategorier

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge