Gå videre til innhold
SISTE TURBIN PÅ PLASS: Søndag 11. august ble den siste av de 80 turbinene i Storheia vindpark montert.
SISTE TURBIN PÅ PLASS: Søndag 11. august ble den siste av de 80 turbinene i Storheia vindpark montert.

Pressemelding -

Alle turbiner montert i Storheia vindpark

Søndag 11. august ble den siste av vindturbinene montert i Storheia vindpark. Med sine 80 turbiner og 288 MW i effekt blir vindparken Norges største, når den står helt ferdig senere i høst.

Storheia vindpark er ett av seks prosjekter i porteføljen til Fosen Vind, som etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, på til sammen 1057 MW. Vindparken blir den andre av Fosen Vinds prosjekter som ferdigstilles, etter at Roan vindpark åpnet i mai i år.

Iherdig innsats

Arbeidet med Storheia vindpark har pågått siden august 2016, da byggingen av adkomstveier til vindparken startet.

– Siden 1. april i år er det gjennomført 640 spesialtransporter av deler på den 15 km lange strekningen fra Monstad kai til Storheia. På bare tre måneder har vi montert alle de 80 turbinene, takket være iherdig innsats fra vårt dyktige team, sier Jan Petter Birkeland, prosjektdirektør i Statkraft, som gjennomfører utbyggingen for Fosen Vind.

Takker lokalbefolkningen

Birkeland takker lokalbefolkningen og trafikanter for fleksibiliteten og forståelsen de har vist de siste månedene i forbindelse med transporten av komponenter til Storheia vindpark. Han understreker at aktiviteten i vindparken vil fortsette i tiden fremover.

– Testing av turbinene vil foregå videre utover sensommeren og høsten. Etter planen vil vindparken settes i kommersiell drift senere i høst, sier Birkeland.

Kraner og utstyr vil bli demontert og fraktet tilbake til Monstad på vanlige trailere før de skipes ut. Når alt er skipet ut og kaien er ryddet vil det igjen bli åpnet for fri ferdsel, og innkjøringen til returstasjonen vil bli åpnet.

Emner

Kategorier


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge