Gå videre til innhold
Fosen Vind surprised by ruling in the Supreme Court

Pressemelding -

Fosen Vind surprised by ruling in the Supreme Court

Today, the Supreme Court ruled in the case of Fosen Vind wind power projects in reindeer husbandry areas at Fosen. It was established that the decision to grant a license and expropriation permit from 2013 is invalid.

The general manager of Fosen Vind, Tom Kristian Larsen, comments on the verdict as follows, “This verdict obviously comes as a surprise to us. The Norwegian authorities gave us a final license after a long and thorough licensing process where all affected parties were consulted, and where the relationship to reindeer husbandry was particularly emphasised in the application process.”

The case raised questions about the validity of the licensing decision and expropriation permit for the construction of wind power plants on the Fosen Peninsula in Trøndelag. It also includes principles for measuring compensation for the two South Sami reindeer husbandry groups that practice reindeer husbandry at Fosen.

Larsen continues, “We will now await the Ministry's processing of this before we make any further comments.”

Emner


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Pressekontakt

Torbjørn Steen

Torbjørn Steen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Fosen Vind DA +47 911 66 888

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1057 MW. Anleggsarbeidene startet i 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.

Vindparkene bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW. Statkraft gjennomfører utbyggingen av vindparkene på vegne av Fosen Vind DA.

Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).