Gå videre til innhold
F. f.v. Kristian Aa og Steinar Bysveen, Fosen Vind; Øystein Syltern og Svein Ole Daltveit, Johs. J. Syltern as. Bak f. v. Bjørn Solberg, Thomas Nyman og Jan Petter Birkeland fra Statkrafts utbyggingsprosjekt.
F. f.v. Kristian Aa og Steinar Bysveen, Fosen Vind; Øystein Syltern og Svein Ole Daltveit, Johs. J. Syltern as. Bak f. v. Bjørn Solberg, Thomas Nyman og Jan Petter Birkeland fra Statkrafts utbyggingsprosjekt.

Pressemelding -

Johs. J. Syltern as skal bygge infrastruktur i Roan vindpark

I oktober begynner arbeidet med å bygge fem mil med internveier, 71 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Roan vindpark. Det er fosenselskapet Johs. J. Syltern as som er tildelt den første av de virkelig store anleggskontraktene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land.

Kontrakten på infrastruktur i Roan vindpark er tildelt Johs. J. Syltern etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Anleggsarbeidene tar til i oktober i år, og når arbeidet er ferdigstilt vil vindparken være klar for montasje av vindturbiner fra andre kvartal 2018.

Infrastrukturen som skal bygges i vindparken omfatter følgende hovedelementer:

 • 71 turbinfundamenter og tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner.
 • Ca 50 km internveier, inkludert kabelgrøft og 33kV høyspentkabler.
 • 2 transformatorstasjonsbygninger.
 • 1 servicebygg

 • Entreprenøren bygger allerede adkomstveiene til både Storheia og Roan vindpark, som vil bli henholdsvis den største og nest største av vindparkene til Fosen Vind. Arbeidet med adkomstveiene til Roan vindpark ble startet i april i år og vil ferdigstilles i oktober som planlagt.

  I løpet høsten regner Fosen Vind med å kunne tildele flere kontrakter.

  - Kontrakter for transformatorer og høyspentanlegg er i prosess akkurat nå, sier Jan Petter Birkeland, Statkrafts prosjektdirektør for utbyggingen.

  Emner

  Kategorier


  Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen starter i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

  Kontakter

  Geir Fuglseth

  Geir Fuglseth

  Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

  Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

  Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

  Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

  Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

  Fosen Vind
  Postboks 200 Lilleaker
  Postboks 200 0216 Lilleaker
  Norge