Gå videre til innhold

Pressemelding -

Lokal entreprenør vant første anleggskontrakt for Fosen Vind

Den første anleggskontrakten i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land vil bli tildelt fosenselskapet Johs. J. Syltern as etter en tilbudskonkurranse. Selskapet skal bygge adkomstveiene til Roan vindpark. Kontraktsverdien er i størrelsesorden 65-70 millioner kroner.

Arbeidet med adkomstveien til Roan vindpark er det første konkrete arbeidet som settes i gang etter at eierne av Fosen Vind for et par uker siden besluttet å investere i prosjektet. Anleggsarbeidene tar til rett over påske, og de to adkomstveiene på henholdsvis 7 og 8 km vil være ferdige i løpet av et halvår.

- Det blir godt å komme i gang med konkrete utbyggingsaktiviteter og det er gledelig at et lokalt selskap vinner den første anleggskontrakten vi setter ut. Det bekrefter våre forventninger om et konkurransedyktig lokalt næringsliv og bekrefter at prosjektet vil skape verdier og ringvirkninger lokalt, sier Kristian Aa, daglig leder i Fosen Vind.

Av den samlede investeringen i prosjektet på 11 milliarder kroner anslår Statkraft, som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind, at lokale og regionale aktører vil kunne konkurrere om samlede kontraktsverdier på mellom 1 og 2 milliarder kroner. Det omfatter, i tillegg til de omfattende hovedkontraktene, underleveranser, andre lokale kjøp utført av entreprenører eller underleverandører, samt varer og tjenester til livsopphold i utbyggingsperioden.

For mer informasjon, kontakt:
Daglig leder Kristian Aa, Fosen Vind, tlf 90 57 49 61
Utbyggingssjef Jan Petter Birkeland, Statkraft, tlf 99 15 27 10, jan.petter.birkeland@statkraft.com
Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen, Fosen Vind/Statkraft, tlf 911 66 888, ts@statkraft.com
Daglig leder Øystein Syltern, Johs. J. Syltern as, tlf 99 28 78 00, oystein@syltern.no

Related links

Emner


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen starter i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Pressekontakt

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.