Gå videre til innhold
Signering av kontrakt for bygging av ny dypvannskai på Monstad. Jan Petter Birkeland for Fosen Vind og Helge Stjern for Stjern Entreprenør.
Signering av kontrakt for bygging av ny dypvannskai på Monstad. Jan Petter Birkeland for Fosen Vind og Helge Stjern for Stjern Entreprenør.

Pressemelding -

Monstad kai bygges av Stjern Entreprenør AS

Stjern Entreprenør er tildelt kontrakten for bygging av ny kai på Monstad. Kaien og havneområdet innenfor blir mottakssted for mer enn 200 vindturbiner til Fosen Vind og være navet i en krevende logistikkoperasjon med over 1000 store transporter.

Kontrakten for å bygge dypvannskai ved Østre Strandaunskjæret på Monstad er tildelt Stjern Entreprenør AS etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Arbeidet med kaien vil starte i slutten av mars og ferdigstilles mot slutten av året.

Vindmøllene som skal reises i vindparkene på Fosen fraktes med skip fra Danmark. Kaien på Monstad er nødvendig for å ta imot turbinkomponenter til vindparkene på Roan, Storheia, Kvendalsfjellet og Harbaksfjellet. Dette er tårnelementer, naceller og blader med lengder på nesten 60 meter. Kaien vil bli 74 meter lang.

De første vindturbinene kommer til Monstad kai i 2018, og kjøres til Roan vindpark for montering der. I 2019 ankommer vindturbinene for montering på Storheia, og i 2020 kommer turen til Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet.

For mer informasjon:

  • Kontaktperson Stjern Entreprenør: Helge Stjern, telefon: 959 18 600

Emner

Kategorier


Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 MW. Byggingen starter i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Kontakter

Geir Fuglseth

Geir Fuglseth

Pressekontakt Kommunikasjonsansvarlig +47 913 70 572

Bygger Europas største vindkraftprosjekt på land

Vindparkene til Fosen Vind er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland/Heim, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium eiet av EIP (Energy Infrastructure Partners) og det sveitsiske kraftselskapet BKW. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er på 801 MW med en årlig produkjosn på ca 2,8 TWh fornybar energi. Vindparkene driftes av Statkraft på vegne av Fosen Vind..

Det er Statkraft som har stått for utbyggingen av vindparkene.

Fosen Vind
Postboks 200 Lilleaker
Postboks 200 0216 Lilleaker
Norge