Skip to main content

TrønderEnergi overtar driften av Roan vindpark i 2021

Pressemelding   •   okt 29, 2018 06:00 CET

Roan vindpark, september 2018

Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind som blir ferdigstilt. Før jul i år vil vindparken bli overført til Statkraft som driftsoperatør.

I henhold til partnerskapsavtalen mellom eierne i Fosen Vind DA har TrønderEnergi en opsjon til å bli operatør for Roan vindpark fra og med januar 2021. TrønderEnergi sendte 4. oktober 2018 et brev til partnerne i Fosen Vind hvor de meddelte at de ønsket å benytte seg av denne opsjonen. Som en følge av opsjonsutøvelsen er det videre avtalt at Roan vindpark skilles ut i eget selskap før TrønderEnergi overtar driften.

Fakta om Roan vindpark:

Produksjon 900 GWh
Installert effekt 255,6 MW
Turbin Vestas V117-3,6 MW
Byggestart 2016
Turbinmontasje 2018
Idriftsettelse 2018
Vindturbiner 71
Veier, adkomst pluss interne 70 km
Kommune Roan

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.