Gå videre til innhold

Siste nytt

Kontakter

Nina Zimmer

Nina Zimmer

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 90770195

Franzefoss leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

Franzefoss AS er morselskapet for Franzefoss-konsernet som driver virksomhet innen pukk og grus, gjenvinning og eiendomsutvikling. Konsernet har ca. 500 ansatte og omsetter for NOK 1,8 milliarder.

Franzefoss AS består av følgende juridiske enheter:

Franzefoss Pukk AS er en av Norges fremste bergverksbedrifter. Selskapet produserer pukk og grus til blant annet bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruksnæringen.

Franzefoss Gjenvinning AS er en ledende norsk avfallsaktør. Virksomhetsområdet omfatter håndtering av næringsavfall, farlig avfall, oljeboringsavfall, tankrengjøring, jern, metaller, rådgivning og opplæring.

Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer. I tillegg til å leie ut arealer internt til konsernets aktiviteter, driver selskapet med utvikling av eiendom for utleie til ekstern næring/industri.

Franzefoss AS
Olav Ingstadsvei 5
1309 Rud
Norge