Gå videre til innhold

Siste nytt

Pressekontakt

Truls Markussen

Truls Markussen

Pressekontakt Konsernleder 905 58 668
Ståle Nistov

Ståle Nistov

Pressekontakt Daglig leder Franzefoss Gjenvinning AS 916 53 034
Gaute Markussen

Gaute Markussen

Pressekontakt Plan og eiendomssjef Franzefossbyen, Franzefoss Utvikling AS 906 20 572
Mona Tønne

Mona Tønne

Pressekontakt Markedssjef konsern Markedsføring og kommunikasjon 98230925

Franzefoss leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

Franzefoss AS er morselskapet for Franzefoss-konsernet som driver virksomhet innen pukk, gjenvinning, asfaltproduksjon og eiendomsutvikling. Konsernet har 500 ansatte og omsetter for NOK 1,5 milliarder.

Franzefoss AS består av følgende juridiske enheter:

- Franzefoss Pukk AS er en av Norges fremste bergverksbedrifter. Vi produserer pukk, grus, sand, jord og asfalt til blant annet bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruksnæringen.

- Franzefoss Gjenvinning AS er en ledende norsk avfallsaktør med lokal kundeservice og kundetilpassede løsninger. Virksomhetsområdet omfatter håndtering av næringsavfall, farlig avfall, oljeboringsavfall, tankrengjøring, jern, metaller, rådgivning og opplæring.

- Franzefoss Utvikling AS videreutvikler og forvalter konsernets eiendommer, og har som mål å utnytte arealene på en mest mulig optimal måte. I tillegg til å leie ut arealer internt til konsernets aktiviteter, driver selskapet med utvikling av eiendom for utleie til ekstern næring/industri.

Franzefoss AS
Olav Ingstadsvei 5
1309 Rud
Norge