Gå videre til innhold
Høy barnehagekvalitet er bra for alle barn, men for noen barn er det avgjørende. Barn som av ulike årsaker strever er ekstra sårbare, og trenger spesielt god og tilpasset omsorg og støtte til læring.
Høy barnehagekvalitet er bra for alle barn, men for noen barn er det avgjørende. Barn som av ulike årsaker strever er ekstra sårbare, og trenger spesielt god og tilpasset omsorg og støtte til læring.

Pressemelding -

Ny forskning viser at personalets emosjonskompetanse er avgjørende for kvaliteten i barnehager

Høykvalitetsbarnehager er essensielt for å ivareta barn på best mulig måte, og sikre deres mulighet til lek, utfoldelse og læring. Nå har FUS barnehagene i et mangeårig samarbeid med Universitetet i Melbourne, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Kompetansetjeneste for tidlig innsats, forsket på hvordan sikre felles kompetanseutvikling i FUS barnehagene. Forskningsresultatene presenteres på Barnet først konferansen den 17. august.

Studien fant at barnehageansatte rapporterte mindre emosjonsunnvikende atferd, og mer emosjonsveiledende atferd (mer emosjonsfokusert). Emosjonsveiledende atferd er en mer støttende og bedre måte for barna å bli møtt på.

Barnehagens ansatte var mer responderende og sensitive, det var et økt positivt klima på avdelingen, og de ansatte var bedre på å ta barnas perspektiv. Med andre ord, gjennom å praktisere Tuning in to Kids har barnehageansatte lært en mer støttende og empatisk tilnærming til følelser. Dette har gitt et bedre og tryggere klima for barna i disse barnehageavdelingene. Begge disse endringene viste seg ikke i kontroll-gruppen.

Oppsummert: Kompetanseutvikling der alle ansatte inkluderes i opplæringen, viser positive resultater for barnehagene og følgelig for barnehagebarna. Resultatene viser til også økt emosjonell bevissthet blant de ansatte.

Det som skiller denne studien fra andre barnehagestudier i Norge, er hvordan kombinasjonen av CLASS (Classroom Assessment Scoring System) og Tuning in to kids har bidratt til kompetanseutvikling i våre barnehager.

Hvorfor er høy barnehagekvalitet viktig?
Høy barnehagekvalitet er bra for alle barn, men for noen barn er det avgjørende. Barn som av ulike årsaker strever er ekstra sårbare, og trenger spesielt god og tilpasset omsorg og stimulering. For noen barn er denne sårbarheten medfødt, for andre kan det være omstendigheter i barnets omgivelser som forårsaker sårbarhet. Små barn utvikler seg i nære relasjoner, og barns fungering kan derfor ikke forstås uten også å bli klar over relasjonene de inngår i. I barnehagen er det de ansatte som utgjør disse relasjonene.

- FUS er en stor privat barnehagekjede, og det gir oss både et ansvar og muligheter til å være den avgjørende forskjellen for veldig mange barn. Våre ansatte er vår viktigste ressurs for å gi barna det de trenger, og derfor arbeider vi systematisk med alle ansattes læring og utvikling, sier Charlotte Østbye-Nærheim, som er fagrådgiver i FUS barnehagene.

Om forskningen:

  • RCT-studie av ”Tuning in to kids” i norske barnehager (2019 - 2020)
  • 49 FUS barnehager deltok: 217 avdelinger m/500 ansatte
  • Observasjonsverktøyet Classroom Assessment Scoring System (CLASS) ble benyttet som rammeverk for å vurdere kvaliteten i avdelingene.

Ansatte fikk opplæring i ”Tuning in to kids” og CLASS gjennom:

  • Fagdager
  • Digitalt støttemateriell
  • Systematisk veiledning
  • Barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom barnehagens egne møtestrukturer

Tuning into Kids
Tuning in to kids er et emosjonsveiledningsprogram utviklet av Sophie Havingshurst og Ann Harley, som fokuserer på den emosjonelle forbindelsen mellom omsorgsgiver og barn. Programmet bidrar til å lære de ansatte ferdigheter i emosjonell veiledning for å gjenkjenne, forstå og svare på barnas følelser på en aksepterende og støttende måte.

I FUS har vi en Tuning in to kids- veileder i hver barnehage som kan veilede ansatte og foreldre i hvordan de kan forstå og håndtere barns følelser.

CLASS
Classroom Assesment Scoring System®, forkortet til CLASS, er utviklet av Robert C. Pianta og Brigdet K. Hamre ved University of Virginia, og er basert på flere års forskning innen utviklingsteori. CLASS er et observasjonsverktøy som er utviklet for å arbeide med kvalitetsutvikling i barnehage og skole. 

I FUS brukes CLASS både som verktøy for å måle og forbedre kvaliteten. Vi har til sammen 280 CLASS observatører i hele FUS kjeden, og alle våre avdelinger blir årlig observert med bruk av CLASS.

Related links

Emner

Kategorier


Hver dag kommer over 13 000 barn til våre 178 barnehager over hele landet. Det er en enorm tillitserklæring. Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og vi jobber hver eneste dag for at våre barn skal få den beste barndommen en barnehage kan medvirke til.

Kontakter

Monica Johnsen

Monica Johnsen

Pressekontakt

I FUS barnehagene kommer barnet først!

Hver dag kommer over 13 000 barn til våre 184 barnehager over hele landet. Det er en enorm tillitserklæring. Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og vi jobber hver eneste dag for at våre barn skal få den beste barndommen en barnehage kan medvirke til.

FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne: FUS lover også at hvert eneste barn skal få en venn i barnehagen, og hos oss kommer alltid barnet først. Barna skal glede seg til å komme til en FUS barnehage, og vi skaper minner for livet.

Ingen barn er like, og vi ser alle. Vi leker, trøster, ler og er glade sammen med dem – det skal synes at barnet har gått i en FUS barnehage.

Vi er mange små barnehager som nyter fordelene ved å være del av en stor gruppe. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle ansatte og faget – utveksle erfaringer, tilgang på beste praksis og vår etablerte og verdifulle FUS standard. Ikke minst gir det rom for forskning og tilgang på kunnskap på et måte som ellers ville vært utilgjengelig. Alt dette komme FUS barna til gode – vi sikrer barndommens egenverdi.

Velkommen til FUS
- Barnet først!