Pressemelding -

Borettslagsleiligheter: Prisnedgang i juli

Prisene på borettslagsleiligheter er 0,2 prosent lavere i juli 2011 sammenlignet med juni 2011. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i juli 2011 på 24 336 kroner, mens det tilsvarende tallet i juni 2011 var 24 391 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 11,4 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 21 837 kroner.

- Juli er den den fremste feriemåneden, og det er derfor ikke overraskende at prisnivået synker noe. Prisutviklingen samlet sett for året har likevel vært god, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Flere bud og budgivere per bolig

Sammenlignet med forrige måned steg antall bud denne måneden. I juli er det i snitt 4,7 bud per borettslagsbolig, en oppgang på 0,6 bud fra juni. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang på 0,1 bud. Antall budgivere per bolig er 1,8 i juli. Dette er en oppgang på 0,1 budgivere siden forrige måned, og en oppgang på 0,1 budgivere sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

- Oppgangen i antall bud og budgivere viser at interessen for boligene er stor og temperaturen i markedet er høy, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005

Emner

  • Økonomi, finans

Kategorier

  • bolig
  • borettslagsleiligheter
  • garanti eiendomsmegling
  • prisstatistikk
  • stein drogseth

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

Se også: www.garanti.no

Kontakter

Stein Drogseth

Pressekontakt administrerende direktør 97 74 40 05