Pressemelding -

Prisoppgang i mai

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 0,6 prosent i mai.

Prisene på omsatte borettslagsleiligheter er 0,6 prosent høyere i mai 2010 sammenlignet med april 2010. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte borettslagsleiligheter var i mai 2010 på 21 328 kroner, mens det tilsvarende tallet i april 2010 var 21 198 kroner.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 5,6 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på omsatte borettslagsleiligheter 20 205 kroner. Siden nyttår har prisene steget med 2,8 prosent.

- Mai er normalt en god måned, og som forventet steg prisene på borettslagsleiligheter også i mai i år. Markedet virker stabilt og ekstra hyggelig er det at omsetningshastigheten har steget betydelig i løpet av de siste månedene. Faktisk selges boligene nå en uke raskere enn forrige måned, sier administrerende direktør Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.

Antall bud og antall budgivere per omsatt bolig har vært stigende de siste månedene. I mai var det i snitt 4,9 bud og 2,0 budgivere per omsatt borettslagsbolig. Dette er en oppgang på 0,5 bud og 0,1 budgivere sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er det en oppgang på 1,4 bud og 0,6 budgivere per borettslagsbolig. Gjennomsnittlig antall omsetningsdager var i mai 2010 på 39 dager. Dette er 7 dager mindre enn forrige måned og 8 dager mindre sammenlignet med samme periode i fjor.

Boligprisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

* * * *

Om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og består i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.

Se også: www.garanti.no

For ytterligere informasjon:

Stein Drogseth, administrerende direktør, tlf 977 44 005, e-post sd@garanti.no

Emner

  • Bygg, eiendom

Kontakter

Per Hultgren

Fagansvarlig / Markedssjef 22 40 39 72

Stein Drogseth

Pressekontakt administrerende direktør 97 74 40 05