Gå videre til innhold
Garmin Autoland

Pressemelding -

Garmin Autoland

Garmin Aviation presenterer en revolusjon for flynavigasjon – Garmin Autoland systemet. Ved en nødsituasjon vil Autoland styre og lande flyet uten behov for menneskelig innblanding1. Autoland-systemet finner nærmeste tilgjengelige flyplass og landingsbane, beregnet ut fra faktorer som vær, terreng, hindre og statistikk fra andre fly i luften. Autoland gir trygghet under flygning og vil om kort tid være tilgjengelig i utvalgte privatfly med Garmins integrerte systeminstrumenter for fly, G3000®.

”I dag forandres begrepet flynavigasjon, med lanseringen av industriens mest signifikante innovasjoner – det første Autoland-systemet for privatfly, ” forteller Cliff Pemple hos Garmin.
”Lanseringen av Autoland viser Garmins dype engasjement for å utvikle avansert teknologi som forbedrer flysikkerheten og redder liv. ”

Om en nødsituasjon oppstår kan piloten eller de reisende ombord aktivere Autoland for å lande flyet med et tastetrykk på en dedikert knapp. Autoland kan også aktiveres med automatikk om systemet oppdager om dette er nødvendig. Når systemet er aktivert kalkuleres rute til nærmeste flyplass, justerer innflyvning mot landingsbane og sørger for automatisk landing av flyet – uten innblanding av pilot eller passasjerene. Systemet tar også automatisk kontakt med flygeledertårnet (ATC) på valgt flyplass, og fly som er i luften i nærhet av flyet, og informerer om posisjon og rute.

Ved en Autoland-aktivering kommuniserer systemet også med passasjerene slik at alle forstår hva som hender. På skjermen i instrumentpanelet vises flyets posisjon på kartet, samtidig som destinasjon, beregnet ankomsttid, distanse til flyplass og hvor mye drivstoff som gjenstår. Fart, høyde og kurs vises også. Passasjerene har også mulighet til å kommunisere med flygeledertårnet ved å følge instruksjoner på skjermen.

Garmins Autothrottle-system benyttes for å automatisk håndtere flyets fart, motoren og motorkraft slik at flyet kan stige, gå ned eller ligge på den høyden som kreves ved en Autoland-aktivering. Ved innflygning justerer systemet en kontrollert nedstigning mot flyplassen. Om flyet behøver mer tid for nedstigning, eller justere farten ned ved innflygning, igangsetter Autoland-systemet en standardprosedyre hvor landingshjul og vingeklaffer felles ut. Når alt er klart for landing påbegynnes innflygning. Vel nede på rullebanen bremses flyet automatisk, samtidig som det følger rullebanens midtlinje, helt til flyet står stille. Motoren slås automatisk av slik at passasjerene trygt kan forlate flyet.

Piloten kan når som helst deaktivere Autoland-systemet. Med et tastetrykk på autopilotknappen ”AP”, eller deaktiveringsknappen for autopilot, kan en Autoland-aktivering stoppes. Skjermen viser da en melding som bekrefter at Autoland-systemet har blitt deaktivert. Om deaktiveringen har blitt utløst ved en feil, viser systemet også hvordan man kan reaktivere Autoland-systemet om det behøves.

Garmin Autonomí™, er en serie av automatiske flyteknologier, inkludert Autoland, Emergency Descent Mode (EDM) og Electronic Stability and Protection (ESP). Disse teknologiske løsningene støtter sikkerhetsverktøyene og kapasiteten i et Garmin flysystem. Som et eksempel, om flyets kabintrykk uventet faller, vil EDM automatisk utligne trykket i kabinen, i henhold til høyde, uten hjelp av piloten for å kompensere for riktig trykk.

ESP vil assistere piloten for å unngå fall i høyde. ESP-systemet arbeider i bakgrunnen og justerer flyets høyde og vinkel. Om piloten er uoppmerksom og systemet merker seg feil ved kurs, stabilitet eller fart vil ESP aktiveres og veilede piloten tilbake til anbefalt høyde, kurs og fart.

”Visjonen og utviklingen av verdens første Autoland-system for privatfly har vært en naturlig utvikling for Garmin. Med erfaringen fra våre velkjente flynavigasjonssystemer, er det vårt ansvar å benytte denne erfaringen for å videreutvikle flyteknologien, ” forteller Phil Straub som leder Garmins avdeling for flynavigasjon.
”Vi gratulerer hele Garmin-teamet for enestående arbeid i utviklingen fra en fantastisk visjon til produkter som beskytter det mest verdifulle innholdet i og rundt flyet – våre barn, familie og venner.”

Autoland-systemet beregnes å være tilgjengelig som en del av den integrerte instrumentbredden G3000 på Cirrus Vision Jet og Piper M600, inkludert Federal Aviation Administration (FAA) sertifisering. For mer informasjon, les mer på www.garmin.com/Autonomi

1 Les mer på Garmin.com/Aluse for Autoland systemkrav og begrensninger.

Related links

Emner


Garmin er grunnlagt på prinsippene om innovasjon, komfort, ytelse, verdi og service. Det som startet med en håndfull ingeniører i 1989 har etterhvert utviklet seg til å bli en verdensomspennende og markedsledende produsent. Vårt mål har hele tiden vært det samme: Å skape produkter for navigasjon og kommunikasjon som kan berike våre kunders liv. Avansert teknologi skal være enkel å bruke for at den skal komme til nytte! Vi designer og selger produkter, men vi omfavner egentlig en livsstil. I dag dekker vårt brede sortiment produkter til flygere, båteiere, bilister, motorsyklister, naturelskere og idrettsutøvere. Og vi tenker hele tiden på hvordan vi kan tilpasse og forbedre både oss selv og våre produkter.

Garmin Nordic Norway AS distribuerer elektronikk for båt, bil, sport og friluftsliv fra Garmin. Vår gode serviceavdeling gjør oss i stand til å yte deg best mulig service. Vi har erfart at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og håper at du som kunde vil få oppleve hva vi legge i begrepet god service

Kontakter

Andrew Søgaard

Andrew Søgaard

Pressekontakt Marketing & Communication Garmin Nordic Norway AS

Garmin Nordic Norway AS

GPS navigasjon og kommunikasjon

Garmin er grunnlagt på prinsippene om innovasjon, komfort, ytelse, verdi og service. Det som startet med en håndfull ingeniører i 1989 har etterhvert utviklet seg til å bli en verdensomspennende og markedsledende produsent. Vårt mål har hele tiden vært det samme: Å skape produkter for navigasjon og kommunikasjon som kan berike våre kunders liv. Avansert teknologi skal være enkel å bruke for at den skal komme til nytte! Vi designer og selger produkter, men vi omfavner egentlig en livsstil. I dag dekker vårt brede sortiment produkter til flygere, båteiere, bilister, motorsyklister, naturelskere og idrettsutøvere. Og vi tenker hele tiden på hvordan vi kan tilpasse og forbedre både oss selv og våre produkter.

Garmin Nordic Norway AS distribuerer elektronikk for båt, bil, sport og friluftsliv fra Garmin. Vår gode serviceavdeling gjør oss i stand til å yte deg best mulig service. Vi har erfart at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og håper at du som kunde vil få oppleve hva vi legge i begrepet god service

Garmin Nordic Norway AS
Dillingtoppen 15
1570 Dilling
Norway