Gå videre til innhold
Fra venstre: Simon Tobias Kvasnes Reisvaag (Geno), Sigbjørn Karlsen (Geno), Margrete Nøkleby (Geno), Knut Reistad (Byggeråd), Øyvind Schiager (Kluke Agri), Rune Nygård (BRI), Jens Helge Borgen (BRI) og Vegard Schanche (BRI).  Foto: Turi Nordengen
Fra venstre: Simon Tobias Kvasnes Reisvaag (Geno), Sigbjørn Karlsen (Geno), Margrete Nøkleby (Geno), Knut Reistad (Byggeråd), Øyvind Schiager (Kluke Agri), Rune Nygård (BRI), Jens Helge Borgen (BRI) og Vegard Schanche (BRI). Foto: Turi Nordengen

Pressemelding -

Avtale om nytt oksefjøs på plass

Det er ikke en avtale om hvilket som helst bygg som er skrevet under mellom Geno SA og BRI Landbruksbygg AS. Det skal bygges nytt oksefjøs på Store Ree Avlsstasjon i Stange!

– Dette er en stor og viktig investering for Geno, som vil bidra til at vi kan møte fremtidens behov. Geno har ambisjoner om internasjonal vekst og økt produksjon, sier en veldig fornøyd leder av forsyningskjeden i Geno, Margrete Nøkleby. Sammen med et godt team på Store Ree avlsstasjon, har Nøkleby øynene mot fremtiden. Geno SA investerer nå i et nytt oksefjøs med uttaksrom og tilpasning av eksisterende fjøs. Dette for å øke dyrevelferden og sædproduksjonskapasiteten for oksene.

Illustrasjon av det nye fjøset sett utenfra på Store Ree Avlsstasjon.

Genosforsyningskjede er sentral

Genos visjon, «Avler for bedre liv», og Genos strategi gir en stabil retning i avlsarbeidet i de kommende årene, hvor Geno skal styrke verdikjeden, styrke kundeverdi med innovasjonskraft og vinne nye markeder. Sentralt i dette er Geno forsyningskjede. Å kunne redusere generasjonsintervallene og oppnå høyere avlsmessig framgang er viktig konkurransemessig for Geno. Et nytt oksefjøs skal bidra til å øke den avlsmessige framgangen. En fremgang som er en viktig del av effektiviseringen i landbruket.

– Nytt oksefjøs med enkeltbinger er vesentlig for å øke fleksibiliteten i vår dyreflyt. Gevinsten er redusert generasjonsintervall og raskere avlsfremgang, sier leder for dyreflyt i Geno, Simon Tobias Kvasnes Reisvaag. Og han er klar på fordelene; -I tillegg vil enkeltbinger sikre best mulig dyrevelferd og en forbedret HMS for ansatte. Vi gleder oss stort over å kunne styrke verdikjeden til Geno betraktelig!

Bærekraft en forutsetning

Det har vært jobbet godt i samarbeid med Byggeråd og Kluke Agri, som har vært gode bidragsytere inn i arbeidet med anbudet. Det kom inn tre gode tilbud fra etablerte entreprenører og til slutt falt valget på BRI Landbruksbygg, fordi de vil levere den totalt sett beste og mest økonomisk fordelaktige løsningen.

– BRI Landbruksbygg er veldig fornøyd med å bli valgt som leverandør til Geno sitt nye store prosjekt. Dette er en anerkjennelse for oss i BRI Landbruksbygg og resten av BRI strukturen som har fokus på norsk produksjon av landbruksutstyr. I BRI Landbruksbygg har vi erfaring og kompetanse på tilsvarende prosjekter og sammen med sterke lokale underentreprenører ser vi frem til komme i gang med prosjektet, sier en fornøyd daglig leder i BRI Landbruksbygg, Vegard Schanche.

Oksefjøset er en svært viktig del av Geno sin verdikjede, og er avgjørende for at selskapet skal lykkes med strategien. Geno har sett på ulike løsninger for å optimalisere organisering og lokalisering. Bærekraft er en forutsetning som innebærer blant annet gjenbruk av eksisterende fjøs. 

Illustrasjon av det nye fjøset på Store Ree Avlsstasjon.

Det nye oksefjøset på Store Ree avlsstasjon skal ha enkeltbinger. Eksisterende fjøs skal også ominnredes til enkeltbinger med gjenbruk av eksisterende innredninger så langt det lar seg gjøre, samt kobles til det nye fjøset. Nytt fjøs skal få sæduttaksrom sentralt plassert for å effektivisere håndtering av okser mest mulig. Total kapasitet blir 147 okseplasser, inkludert 15 dypstrøbinger for tyngre okser. Det er også lagt til rette for to velværebinger med dypstrø slik at oksene får en jevnlig miljøforandring.  

I tilknytning til nytt oksefjøs etableres et nytt fotorom som kombineres med visningsrom for kunder og medlemmer der det blir innsyn direkte til fjøset.  

– Dette gleder vi oss stort til, sier Margrete Nøkleby, som kan fortelle at de nå avventer svar fra Stange kommune, men de håper på å kunne sette spaden i jorda tidlig i januar 2023.

Lurer du på noe? 

Kontakt: 

Simon Tobias Kvasnes Reisvaag, Leder Dyreflyt, GENO SA, telefon 995 45 488, simon.reisvaag@geno.no

Vegard Schanche, Daglig leder, BRI Landbruksbygg AS, telefon 918 62 451, vegard.schanche@brilandbruksbygg.no


Emner

Kategorier

Regions


Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no

Kontakter

Oda Christensen

Oda Christensen

Pressekontakt Leder merkevare og kommunikasjon Kommunikasjon 93652522

Avler for bedre liv

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.
NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Geno SA
Storhamargata 44
2317 Hamar
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom