Gå videre til innhold
​NRF-oksen 12037 Eiane fra oppdretter Carl Peder Eiane, 4102 Idse. Foto: Jan Arve Kristiansen
​NRF-oksen 12037 Eiane fra oppdretter Carl Peder Eiane, 4102 Idse. Foto: Jan Arve Kristiansen

Pressemelding -

Fem NRF-okser fra Rogaland blant eliten fra desember

I begynnelsen av desember ble 23 NRF-okser valgt ut som eliteokser fram til februar 2020. Fem av oksene er fra Rogaland.

De 23 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra ni ulike fylker. Trøndelag er sterkest representert med syv okser, Rogaland med fem okser, Oppland med tre okser, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane med to okser hver og Akershus, Hordaland, Hedmark og Buskerud med en okse hver.

NRF-Eliteoksene fra Rogaland er:

  • 11996 Slettebo fra oppdretter Bente Gro M. og Brigt Slettebø, 4387 Bjerkreim
  • 12028 Kjosavik fra oppdretter Kjosavik samdrift DA, 4308 Sandnes
  • 12022 Todnem fra oppdretter Wenche S. og Ommund Todnem
  • 12037 Eiane fra oppdretter Carl Peder Eiane, 4102 Idse
  • 12049 Torland fra oppdretter Jofrid Torland Mjåtveit og Øyvind Mjåtveit, 4365 Nærbø

12037 Eiane og 12049 Torland er nye på listen for denne perioden. 12028 Kjosavik, 12022 Todnem og 11996 Slettebo er med videre fra forrige periode.

Klikk på oksenr/navn (link) for full oversikt over egenskaper hos den enkelte oksen i Genos oksekatalog på web.

Høyoppløselig bilde av NRF-oksen for nedlasting finner du her:

Her finner du video av oksene:

Stor anerkjennelse for bonden

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt en gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt. Overrekkelsen skjer fortrinnsvis i produsentlagene i Tine eller tilsvarende arrangement i Q-meieriene.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Her kan du lese statutter for utmerkelsene avlsdiplom og avlsstatuett

Omtale av oksegruppa

Dette er en veldig sterk oksegruppe, med høy gjennomsnittlig samla avlsverdi. Gruppa gir døtre som er sterke på egenskapene melkeproduksjon og jureksteriør. Det er også flere av oksene som er sterke for hvor raskt døtrene melker og sterke klauver. De gir også, med noen få unntak, døtre som kalver lett.

Ni av oksene i utvalget er kollet (født uten hornanlegg), tre av disse homozygot kollet (og får kun kollete avkom).

Har du spørsmål?

Ønsker du hjelp til å tolke informasjonen i oksekatalogen eller trenger du annen informasjon, kontakt markedssjef i Geno, Hans Storlien, tlf. 951 74 047.

Emner

Regions


Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no

Geno is the breeding organization of Norwegian Red, the main dairy breed in Norway. It as a farmer cooperative that has been conducting research and development for cattle breeding since 1935. Geno produces over 1.3 million doses of semen from elite Norwegian Red bulls each year and distributes genetic material to more than 30 countries worldwide. Geno's vision: Breeding for better lives. Geno's Head Office is at Hamar, Norway.

www.genoglobal.com

Pressekontakt

Hans Storlien

Hans Storlien

Markedssjef Kunde og medlemstjenester 95174047

Avler for bedre liv

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.
NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Geno SA
Storhamargata 44
2317 Hamar
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom