Gå videre til innhold
Administrerende direktør Kristin Malonæs i Geno SA skor bedriften for videre satsninger. Foto: Rasmus Lang-Ree
Administrerende direktør Kristin Malonæs i Geno SA skor bedriften for videre satsninger. Foto: Rasmus Lang-Ree

Pressemelding -

Geno omstiller for å møte veksten internasjonalt

– Geno opplever vi økte kostnader på viktige innsatsfaktorer i vår produksjon. Sammen med de ansatte har vi jobbet med tiltak for å kunne vri ressurser over på prioriterte områder og ta ned våre kostnader på andre områder, et arbeid som vil fortsette fremover.

Unik genetikk – attraktiv i markedet

Avlsselskapet Geno SA er eid av7.700 norske engasjerte og dyktige storfebønder. Vår visjon er «Avler for bedre liv». Gjennom vårt avlsarbeid på Norsk Rødt Fe (NRF), bidrar vi til at norske og internasjonale melkebønder får tilgang til storfegenetikk i verdensklasse. Det unike med NRF som rase er de gode melkeegenskapene, samtidig som den er frisk, fruktbar og fôreffektiv. Dette er egenskaper som i stadig større grad etterspørres i markedet.

Forskning og utvikling helt avgjørende

Geno investerer tungt i forskningsprosjekter som skal bidra til avlsfremgang. Skal vi være relevante i vår bransje må vi spille i toppdivisjonen. Gjennom vår embryosatsing kombinerer vi den beste oksegenetikken med egg fra de beste kvigene. Dette krever store ressurser, men er også det som gir raskest avlsfremgang. Alt vi gjør for å bidra til en enda mer bærekraftig matproduksjon står i sentrum for vårt arbeid. Akkurat nå rigger vi fôreffektivitetsprosjektet i 15 besetninger i Norge. Målet er å avle frem ei enda mer fôreffektiv ku for å møte behovet for bedre utnyttelse av fôrressurser, i tillegg til stryket lønnsomhet for bonden.

Vekst internasjonalt bringer ressurser tilbake til den norske bonden

Geno har eksportert NRF internasjonalt i over 25 år, og norsk genetikk er i dag representert i alle 4 verdenshjørner. Vi ser en klar dreining i etterspørselen fra konvensjonell til kjønnsseparert sæd (REDX). I Geno er vi leveransedyktige på alle teknologier, og 1. mars i år startet vi med treskift-produksjon på kjønnsseparerings-laboratoriet for å møte veksten i etterspørselen.

Som selskap står vi nå overfor et vesentlig skifte, ved at vi i 2022 kommer til å selge mer genetikk internasjonalt enn vi gjør til det norske markedet. Målsettingen med vekst ute er å sikre videre finansiering til vårt forsknings- og utviklingsarbeid, slik at vi fortsatt er den prefererte leverandøren til norske melkebruk og attraktive for melkeprodusenter ute. I mai har vi gjort vår største enkeltsending av NRF genetikk til USA noensinne. Styret i Geno har allerede besluttet å øke kapasiteten på REDX-laboratoriet.

Geno omstiller for å møte fremtiden

Vekst internasjonalt stiller andre krav til Geno SA som organisasjon, og vi har lagt en strategi for hvordan vi skal lykkes i denne omstillingen. Sentralt for oss er å lykkes med produksjon av genetikk de ulike markedene ønsker, og ha tilstedeværelse «på bakken» i de viktigste markedene. Det handler også om å betydelig øke bruken av teknologi gjennom hele verdikjeden for å levere gode kundeopplevelser og kunne drifte effektivt. I Geno opplever vi økte kostnader på viktige innsatsfaktorer i vår produksjon. Sammen med de ansatte har vi jobbet med tiltak for å kunne vri ressurser over på prioriterte områder og ta ned våre kostnader på andre områder, et arbeid som vil fortsette fremover. Omstillingsprosessen i Geno SA har resultert i endringer i form av nedbemanning på noen områder, noen endringer i avdelinger og et fokus på hvordan vi som organisasjon skal være rustet for fremtidens utfordringer.

Geno justerer prisene pr 1. juli

– Geno SA har, som så mange andre bedrifter, utfordringer med høyere kostnader knyttet til produksjon. Tiltak for å styrke vår konkurransekraft vil fortsette fremover i tråd med ovennevnte, og ekstra gledelig er det at vi opplever en sterk vekst i etterspørselen internasjonalt, kommenterer administrerende direktør Kristin Malonæs.

Vi ser imidlertid at vi nå har behov for å gjøre justeringer på våre priser. Fra 1. juli justeres prisen på Geno-produsert sæd opp mot 25 kr per dose. I tillegg øker honoraret for inseminering med 20 kr.
Prisjusteringen på sæddoser gjelder konvensjonell sæd fra melkeraser med unntak av Sidet Trønderfe og Nordlandsfe og Telemarksku.
Prisen på REDX og kjønnsseparert sæd fra Holstein vil holdes uendret.

Emner

Kategorier


Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no


Kontakter

Kristin Malonæs

Kristin Malonæs

Adm.dir. Konsernsjef 97121023
Oda Christensen

Oda Christensen

Pressekontakt Leder merkevare og kommunikasjon Kommunikasjon 93652522

Avler for bedre liv

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.
NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Geno SA
Storhamargata 44
2317 Hamar
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom