Gå videre til innhold
NRF-oksen 12297 NR Muri-P fra oppdretterne Bente og John Oskar Muri, 6240 Ørskog. Foto: Turi Nordengen.
NRF-oksen 12297 NR Muri-P fra oppdretterne Bente og John Oskar Muri, 6240 Ørskog. Foto: Turi Nordengen.

Pressemelding -

NRF-okser fra Møre og Romsdal på elitelisten fra juni 2023

Av de totalt 23 NRF-eliteokser som skal benyttes i juni til oktober, er to av dem levert fra oppdrettere i Møre og Romsdal fylke.

De 23 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra åtte ulike fylker. I denne runden var Trøndelag sterkest representert med syv okser, deretter Innlandet med 6 okser, Vestland med fire okser, Møre og Romsdal med to okser og fylkene Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark og Agder med en okse hver.

NRF-Eliteokser fra Møre og Romsdal er:

  • 12297 NR Muri-P fra oppdretterne Bente og John Oskar Muri, 6240 Ørskog
  • 12304 NR Rinden fra oppdretterne Elin Mari Strømsnes og Terje Follestad, 6089 Sandshamn

Begge oksene er nye på eliteokse-listen. 12297 NR Muri-P er toppoksen blant eliteoksene ved at den har den høyeste samla avlsverdien. Det er i tillegg en kollete okse. Det vil si at oksen er født uten hornanlegg, og kan gi dette videre til sine avkom.

Klikk på oksenr/navn (link) for full oversikt over egenskaper hos oksene på Geno sin nettside. Der er det mulig å laste ned høyoppløselig bilde av oksene. Oksene fotograferes innendørs og det legges på bakgrunn i Photoshop. Enkelte okser er det også mulig å se video av. Disse er merket med et videoikon på nettsiden.

Stor anerkjennelse for oppdretter

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Alle oppdrettere av NRF-okser som blir eliteokser mottar avlsdiplom. Avlsdiplom tildeles én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Her kan du lese statutter for utmerkelsene avlsdiplom og avlsstatuett

Om dette NRF-eliteokseuttaket

Hvilke NRF-eliteokser som skal være gjeldende hver periode velges ut fire ganger per år. Utvalget denne gangen består av 23 eliteokser. 13 av oksene er nye på listen, 10 er med videre fra forrige periode.

Alle okser som kjøpes av Geno gentestes for å kunne si noe om hvor gode egenskaper avkommene får. Dette okseutvalget er spesielt sterkt på egenskapene jureksteriør, jurhelse, melk og beineksteriør. Dette forteller at det er disse egenskapene som har størst framgang for tiden.

Av de 23 eliteoksene er det 12 av oksene som er kollete. Dette vil si at de er født uten hornanlegg. En av disse er homozygot kollet, som garanterer at alle avkom blir kollete.

Les mer om genetisk hornstatus her

Genetiske kaseinvarianter – ystekvalitet og osteutbytte

Kasein er en type protein man finner i melk. Av kaseinvariantene er det kappakaseinet som har størst betydning for ystekvalitet og osteutbytte, og det er B-varianten som er ønsket. Seks av oksene er bærer av B-varianten av kappakasein, som har gunstig innvirkning på osteutbytte. To av disse er homozygote for B-varianten (BB), og alle avkom etter disse får derfor med seg B-varianten. Ingen bærer med seg den uønska E-varianten.

Les mer om kaseinvarianter i melk her

Har du spørsmål?

Ønsker du hjelp til å tolke informasjonen om oksene eller trenger du annen informasjon, kontakt Hans Storlien, tlf. 951 74 047.

Emner

Kategorier


Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no

Kontakter

Oda Christensen

Oda Christensen

Pressekontakt Leder merkevare og kommunikasjon Kommunikasjon 93652522

Avler for bedre liv

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.
NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Geno SA
Storhamargata 44
2317 Hamar
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom