Gå videre til innhold
​11998 Steindal fra oppdretter Svanhild og Reidar Steindal, 5939 Sletta. Foto: Jan Arve Kristiansen
​11998 Steindal fra oppdretter Svanhild og Reidar Steindal, 5939 Sletta. Foto: Jan Arve Kristiansen

Pressemelding -

To NRF-okser fra Vestland fortsatt blant Norgeseliten fra februar 2020

​I begynnelsen av februar ble 22 NRF-okser valgt ut som eliteokser fram til mai 2020. To av oksene kommer fra Vestland.

De 22 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra syv ulike fylker. Rogaland er sterkest representert med seks okser, Trøndelag med fem okser, Innlandet med tre okser og Møre og Romsdal, Nordland, Vestland og Viken med to okser hver.

NRF-Eliteoksene fra Vestland er:

  • ​11998 Steindal fra oppdretter Svanhild og Reidar Steindal, 5939 Sletta
  • ​12021 Lone fra oppdretter Merete Myromslien og Kurt Lone, 6967 Hellevik I Fjaler

Begge oksene er med videre fra forrige periode. Både 11998 Steindal og 12021 Lone er blant de fem kollete oksene i dette uttaket (okser født uten hornanlegg).

11998 Steindal er det også produsert kjønnsseparert sæd fra. Dette er spesial-sæd som nesten kun gir hunndyravkom.

Klikk på oksenr/navn (link) for full oversikt over egenskaper hos den enkelte oksen i Genos oksekatalog på web.

Høyoppløselige bilder av NRF-oksene for nedlasting finner du her:

Her finner du video av oksene:

Stor anerkjennelse for bonden

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt én gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt. Overrekkelsen skjer fortrinnsvis i produsentlagene i Tine eller tilsvarende arrangement i Q-meieriene.

Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

​Her kan du lese statutter for utmerkelsene avlsdiplom og avlsstatuett

Omtale av oksegruppa

Totalt 22 ulike NRF-okser er med i dette uttaket, hvorav åtte er nye.

Oksene har 32 i gjennomsnittlig avlsverdi, og de gir døtre som er spesielt sterke på mjølk, jur og jurhelse. Denne oksegruppa er også sterkere på klauver enn oksegruppa ved forrige uttak.

Fem av oksene er kollete (født uten hornanlegg og trenger derfor ikke avhornes), en av disse er homozygot kollet (får kun avkom uten hornanlegg).

Det er god spredning på farskapet til oksene, da de totalt sett stammer fra 20 ulike fedre.

Har du spørsmål?

Ønsker du hjelp til å tolke informasjonen i oksekatalogen eller trenger du annen informasjon, kontakt markedssjef i Geno, Hans Storlien, tlf. 951 74 047.

Emner

Tags

Regions


Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no

Geno is the breeding organization of Norwegian Red, the main dairy breed in Norway. It as a farmer cooperative that has been conducting research and development for cattle breeding since 1935. Geno produces over 1.3 million doses of semen from elite Norwegian Red bulls each year and distributes genetic material to more than 30 countries worldwide. Geno's vision: Breeding for better lives. Geno's Head Office is at Hamar, Norway.

www.genoglobal.com

Pressekontakt

Hans Storlien

Hans Storlien

Markedssjef Marked Norge 95174047