Gå videre til innhold
Styret i Geno 2019.f.v: Jon Helge Sandal, Elisabeth Gjems, Jan Ole Mellby, Anne Margrethe Stormo, Ole Magnar Undheim, Inger Lise Ingdal og Anne Guro Larsgard. Foto: Mari Bjørke
Styret i Geno 2019.f.v: Jon Helge Sandal, Elisabeth Gjems, Jan Ole Mellby, Anne Margrethe Stormo, Ole Magnar Undheim, Inger Lise Ingdal og Anne Guro Larsgard. Foto: Mari Bjørke

Pressemelding -

Valgkomiteens innstilling 2020 – Styret i Geno

Genos valgkomité foreslår gjenvalg på styreleder Jan Ole Mellby og ny nestleder til styret Anne Margrethe Solheim Stormo. Nytt styremedlem foreslått fra område midt er Vegard Smenes.

Genos årsmøte 2020 holdes på Scandic Ringsaker, Furnes, 30.-31. mars.

I år er alle styremedlemmene på valg. Fra og med neste år er halvparten på valg hvert år. Styreleder og nestleder til styret er på valg hvert år.

Styreleder og nestleder

Jan Ole Mellby er foreslått gjenvalgt som styreleder. Han er født i 1957 og bor i Skjeberg i Viken. I Geno har han tidligere vært varaordfører i 4 år, ordfører i 4 år og styremedlem/nestleder 2009 -2012. Han ble valgt til styreleder i 2012.

Anne Margrethe Solheim Stormo er foreslått som ny nestleder til styret. Hun er født i 1971, og bor på Reipå i Meløy kommune, Nordland. Hun ble valgt inn i Styret i 2018.

Her er valgkomiteens innstilling på Genos styre:

  • Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg – Gjenvalg som leder
  • Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå – Ny som nestleder, gjenvalg som styremedlem nord
  • Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand – Gjenvalg som styremedlem sørvest
  • Elisabeth Gjems, 2450 Rena – Gjenvalg som styremedlem øst
  • Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy – Ny som styremedlem midt

Hele valgkomiteens innstilling publiseres på Geno.no senere​

Nytt styremedlem fra område midt

Vegard Smenes, 6532 Averøy, er innstilt som nytt styremedlem fra område midt. Nåværende styremedlem fra område midt, Inger-Lise Ingdal, ønsket ikke gjenvalg.

Om Vegard Smenes

Vegard er født og oppvokst på hjemgården på nordsiden av Averøya mot Atlanterhavsvegen i Møre og Romsdal. Han overtok gården fra sine foreldre for fem år siden. Nå er han snart 33 år og driver sammen med kona Eini og en liten nyfødt datter. Han forteller at han setter stor pris på å ha en arbeidsivrig kårkall med seg også!

I fjøset er det mellom 20 og 25 melkekyr, kvota er på 160 tonn melk. Arealet på garden er 200 dekar dyrka eng og i tillegg noe beite. Han driver med ren NRF, men selger oksekalvene til en annen oppdretter i området og har derfor krysset inn kjøttfe på noen av kyrne han ikke ville sette på avkom etter.

Vegard synes det Geno driver med er interessant og det har skjedd mye bra arbeid i Geno. Han mener det er svært viktig for bonden å ha gode dyr å jobbe med.

Vegard er utdannet agronom fra Lyngdal jordbruksskole. Det var ikke gitt at han som nummer seks av syv søsken skulle overta garden. Men han forteller han har gått i hælene på far sin siden han lærte å gå og har alltid vært opptatt av dyr og gårdens arbeidsoppgaver. Så da fikk han overta som hadde den største interessen!

Har du spørsmål til innstillingen? 

Kontakt leder i Genos valgkomitè Bjørg Irene Alseth på tlf: 482 47 049
Emner

Tags


Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no

Geno is the breeding organization of Norwegian Red, the main dairy breed in Norway. It as a farmer cooperative that has been conducting research and development for cattle breeding since 1935. Geno produces over 1.3 million doses of semen from elite Norwegian Red bulls each year and distributes genetic material to more than 30 countries worldwide. Geno's vision: Breeding for better lives. Geno's Head Office is at Hamar, Norway.

www.genoglobal.com

Pressekontakt

Mari Bjørke

Mari Bjørke

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon og marketing +4790778301

Relatert materiale