Gå videre til innhold
Til venstre adm.dir. Kristin Malonæs og til høgre styreleder Vegard Smenes i Geno. Foto:Turi Nordengen, Geno.
Til venstre adm.dir. Kristin Malonæs og til høgre styreleder Vegard Smenes i Geno. Foto:Turi Nordengen, Geno.

Pressemelding -

Vi trenger et robust landbruk

Gode rammebetingelser for landbruket er svært viktig og partene i årets jordbruksoppgjør må finne gode løsninger for å sikre dette. Tilbudet fra staten som ble presentert 4. mai imøtekommer dessverre ikke dette, uttaler Geno sin styreleder Vegard Smenes og adm.dir. Kristin Malonæs.

I Geno er vi så heldige å være eid av nesten 8000 engasjerte og dyktige melkebønder. Vårt avanserte avlssystem har vært teknologi- og forskningsdrevet i mange tiår, forteller Smenes og Malonæs videre.

Genetikken er internasjonalt konkurransedyktig

Det gode avlsarbeidet har vært mulig gjennom et tett samarbeid mellom bøndene og Geno, og det har gjort oss internasjonalt konkurransedyktige. Uten et aktivt og levedyktig landbruk hadde det ikke vært mulig for Geno å lykkes, og uten et robust landbruk også i fremtiden vil det ikke være mulig å videreutvikle Norsk Rødt Fe som verdensledende innenfor storfegenetikk. Gode rammebetingelser for landbruket er dermed svært viktig. I Geno mener vi derfor at det er svært viktig at partene i årets jordbruksoppgjør finner gode løsninger for å sikre dette. Tilbudet fra staten som ble presentert 4. mai imøtekommer dessverre ikke dette.

Alle bruk må kunne investere for framtida

Konsumentene er opptatt av bærekraftig matproduksjon, god dyrevelferd og sunn mat. Denne trenden er sterk og den er global. Aktørene i verdikjeden i norsk landbruk kan levere på det konsumentene vil ha, men da må rammebetingelsene for å kunne drive landbruk, legges til rette.

Det ligger mye kompetanse, hardt arbeid og stor kapitalinnsats i å produsere mat i Norge. Gjennom flere tiår har søknadene til Innovasjon Norge om investeringsstøtte til nødvendige investeringer for å kunne drive matproduksjon vært mange ganger større enn det har vært økonomiske rammer til fra staten.

Innenfor melkeproduksjonen ser vi at bevilgningen til løsdrift og driftstilskuddet ikke prioriteres godt nok i tilbudet fra staten. Dette medfører at særlig de mindre melkebrukene kan bli borte. Det vil ikke bare ramme vår evne til verdiskaping og arbeidsplasser, men arealer vil gro igjen og det blir mindre levende og aktive bygder. Et tap for hele samfunnet.

Norge kan være et testbed for klima og bærekraft

Det unike med Norge er at vi kan være et testbed for å ta frem nye internasjonalt konkurransedyktige klimaløsninger gjennom et tett samarbeid mellom teknologileverandører og pilotkunder/bønder i Norge. Vi har et stort behov for å erstatte eksport av olje og gass, med bærekraftige løsninger på globale utfordringer.

Vi har god dyrehelse, lavt antibiotika forbruk og høy dyrevelferd. Vi har godt råvaregrunnlag og komplette verdikjeder over hele landet. Dette gjør at vi kan være troverdige partnere for kunder internasjonalt. Vi håper staten kan snu på mynten, og gå inn i forhandlingene med verdiskaping og ringvirkninger som et utgangspunkt for fremtidige muligheter, og at de kan se at ved å investere i landbruket kan vi høste av nye bedrifter, innovasjon og eksportvekst. Til glede for hele samfunnet.

Uttalelsen er signert av:

Vegard Smenes, styreleder i Geno

Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno

Emner


Geno SA er et samvirkeforetak eid av 8 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land. 

www.geno.no

Geno is the breeding organization of Norwegian Red, the main dairy breed in Norway. It as a farmer cooperative that has been conducting research and development for cattle breeding since 1935. Geno produces over 1.3 million doses of semen from elite Norwegian Red bulls each year and distributes genetic material to more than 30 countries worldwide. Geno's vision: Breeding for better lives. Geno's Head Office is at Hamar, Norway.

www.genoglobal.com

Kontakter

Kristin Malonæs

Kristin Malonæs

Adm.dir. Konsernsjef 97121023

Avler for bedre liv

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 7 700 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette.
NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden.

Geno SA
Storhamargata 44
2317 Hamar
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom