Skip to main content

700 millioner i uværskader i 2019

Pressemelding   •   jan 02, 2020 18:47 CET

Et "godt" eksempel på hva som skjer ved styrtregn, kjellere fylles med vann. Det kan koste en halv million å pusse opp en kjeller etter vannets herjinger.

Forsikringsselskapene betalte ut omtrent 700 millioner kroner for skader forårsaket av uvær i 2019. Storm og skred i Nordland og styrtregn i Fredrikstad var de dyreste hendelsene.

Den dyreste værhendelsen i 2019 var et kraftig styrtregn i Fredrikstad-området i begynnelsen av september. Dette uværet kostet forsikringsselskapene nær 200 millioner kroner. En vinterstorm i Nordland i februar ble også kostbar. Da gjorde vinden skader for anslagsvis 120 millioner kroner.

Til sammen betalte forsikringsselskapene ut omtrent 700 millioner kroner for skader som skyldtes storm, flom, skred og styrtregn i 2019, ifølge beregninger Gjensidige har gjort. I det dyreste året det finnes statistikk for – 2011 – ble det til sammenligning utbetalt nær 3 milliarder kroner, regnet i dagens pengeverdi.

Styrtregn nytt fenomen

- Styrtregnet i Fredrikstad er en type uvær vi ikke er vant med i Norge. Vi hadde en tilsvarende hendelse i Oslo for tre år siden. Dette er noe vi må regne med mer av fremover, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Ved styrtregn kommer det uvanlig mye nedbør på kort tid i et konsentrert område. Når dette skjer i områder med tett bebyggelse klarer ikke terrenget å ta unna vannmassene, og dermed kan det bli oversvømmelse i kjellere og parkeringsanlegg.

- Bykommuner må utvikle nye tiltak for å forberede seg på slike værfenomener, og vi ser heldigvis at dette arbeidet er i gang flere steder, sier Baastad.

Dyre stormer

Det dyreste uværsåret i moderne tid var 2011, da vinterstormene Dagmar og Berit forårsaket mer enn 25.000 skader. Erstatninger knyttet til uvær det året beløp seg til 3 milliarder kroner i dagens pengeverdi. På andreplass kommer 1992, med skader for 2,3 milliarder 2019-kroner. Også da var det storm og stormflo som utløste de fleste skadene. Av de 10 dyreste uværsårene siden 1980 har 7 kommet etter 2010.

De 10 dyreste uværs-årene siden 1980
Kostnader i 2019-kroner

År Erstatninger (Mill. kr)
1 2011 2980
2 1992 2272
3 2015 1941
4 1995 1717
5 2013 1278
6 1987 1240
7 2016 1120
8 2012 818
9 2017 797
10 2014 760

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner.