Gå videre til innhold
Sammenlignet med Sverige og Danmark er Norge en sinke når det gjelder miljøvennlige bilreparasjoner med gjenbruk av bildeler. Gjensidige har tatt grep og kjørt en pilot som viser at forbedringspotensialet er stort.
Sammenlignet med Sverige og Danmark er Norge en sinke når det gjelder miljøvennlige bilreparasjoner med gjenbruk av bildeler. Gjensidige har tatt grep og kjørt en pilot som viser at forbedringspotensialet er stort.

Pressemelding -

Dobling av miljøvennlige bilreparasjoner

Andelen brukte deler ved bilreparasjoner er nær 9 prosent viser en pilot Gjensidige har gjennomført. Det er en dobling sammenlignet med tradisjonelle bilreparasjoner. Nå varsler selskapet en kraftig styring av oppdrag til bilverksteder som prioriterer grønne reparasjoner.

- Dette er svært gledelig, sier bærekraftansvarlig Karoline Weidemann i Gjensidige. Testperioden varte i tre måneder i samarbeid med 21 verksteder og 6 bildemontere.

- Det viser at det er et stort potensiale, fastslår hun. Tidligere lå andel gjenbrukte bildeler på 1,2 prosent. Pilotverkstedene benyttet i snitt totalt 8,6 prosent likeverdige brukte deler i reparasjonene, mens verkstedene som ikke deltok i piloten benyttet 4,4 prosent. Det verkstedet som brukte størst andel brukte deler var Skaugs Lakk og Skadesenter med 46 prosent.

Tallene er basert på 1450 reparasjoner i perioden 1. desember til og med 28. februar, og gir et uttrykk for andelen brukte deler av det totale antall deler som er byttet. Nærmere 500 brukte deler ble brukt. Ser man på tilsvarende tall for i fjor for de samme verkstedene, er det også her nær en dobling.

- Vi er glade for den gode responsen hos bilverkstedene, som er meget positive til å være med på miljøvennlige løsninger, sier Weidemann. Prinsippet i piloten var at alle bilreparasjoner skulle utføres med gjenbruk av bildeler der det var formålstjenlig, og på biler eldre enn fem år. Andelen biler som ble kondemnert gikk også noe ned.

Vil prioritere de grønne verkstedene

- Vi ønsker å utvikle dette videre i samarbeid med hele bransjen. Da vil vi i svært betydelig grad prioritere reparasjoner hos de verkstedene som prioriterer gjenbruk av bildeler og dermed miljøvennlige reparasjoner, fastslår hun. 

Emner

Tags


Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020, mens sum eiendeler utgjorde 118 milliarder kroner.

Pressekontakt

Øystein Thoresen

Øystein Thoresen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 952 33 382
Christian Haraldsen

Christian Haraldsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Forsikring, Pensjon og Sparing. Pressekontakt for lokalmedier i Viken (Follo og tidligere Østfold) +47 907 87 449
Bjarne Aani Rysstad

Bjarne Aani Rysstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Skadeforsikring. Pressekontakt for lokalmedier i Oslo og Viken (Romerike og Asker og Bærum) +47 918 19 434
Pål Rune Eklo

Pål Rune Eklo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark +47 951 94 898
Arne Voll

Arne Voll

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Viken (tidligere Buskerud), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal + 47 906 98 473
Marie Brudevold

Marie Brudevold

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt, fagansvarlig for Instagram +47 481 12 544

Relatert materiale

Tiden går, Gjensidige består

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020 mens forvaltningskapitalen utgjorde 118 milliarder kroner.

Gjensidige Forsikring ASA
Schweigaards gate 21
0191 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom