Gå videre til innhold

Pressemelding -

Gjensidige kjøper Ferdes utstederselskap Flyt AS

Gjensidige kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskapet Ferde AS og overtar
dermed bompengeinnkrevingen for kundene med AutoPASS-avtale.

Ferde AS har gjennom datterselskapet Flyt AS i dag AutoPASS-avtale med omtrent 550.000 kunder, som vil komme i tillegg til de kundene Gjensidige tidligere har avtalt å overta fra Vegamot.

-Med denne avtalen vil vi etablere oss som en ledende aktør innen bompengeinnkreving i Norge, og få en plattform for å levere denne tjenesten på en kundevennlig og kostnadseffektiv måte, sier Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige Forsikring.

I tråd med bompengereformen

Salget er i tråd med bompengereformen, der det er vedtatt at utstedervirksomheten skal skilles ut fra bompengeselskapene og håndteres av kommersielle aktører.

–Vi er trygge på at Gjensidige vil bli en god eier, som kan videreutvikle virksomheten til beste for kundene, samtidig som de ansatte ivaretas på en god måte, sier Trond Juvik, som er administrerende direktør i Ferde.

-Pengene fra salget av utstedervirksomheten går til nedbetaling av gjeld på bompengeprosjektene i regionen og kommer således bilister i Vestland, Rogaland og Agder til gode, sier Trond Juvik.

Han understreker at kundene ikke vil merke noen umiddelbar forskjell når Flyt AS får ny eier, og at de ikke behøver å foreta seg noe som resultat av salget.

Ferde AS vil fortsette som et rent regionalt bompengeselskap uten egen utstedervirksomhet.

Enklere for bileierne

Gjensidige krever fra før inn Trafikkforsikringsavgift på vegne av staten, og Baastad mener at innkreving av bompenger er en naturlig forlengelse av dette.

- Vi tror at bileierne ønsker et enklere bilhold, med flere tjenester samlet hos en leverandør. For Gjensidige er det naturlig å ta en slik rolle, sier Baastad.

Han tror at kjøpet på sikt kan åpne flere muligheter for å gjøre hverdagen enklere for bileierne. Mulighetene inkluderer tjenester knyttet til kjøp og omregistrering av bil, og veihjelp.

Krever godkjenning

Statens vegvesen er godkjenningsmyndighet for kommersielle utstedere. Transaksjonen vil bli gjennomført når Flyt AS er godkjent som kommersiell utsteder. Partene har avtalt å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

Om Gjensidige Forsikring:

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020, mens forvaltningskapitalen utgjorde 118 milliarder kroner.

Om Ferde AS:
Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som med mandat fra staten finansierer bompengeprosjekter og administrerer bompengeinnkreving. Ferde AS er eid av de tre fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder, og er ett av fem regionale bompengeselskaper i Norge. Selskapet har omlag 40 ansatte og er lokalisert i Bergen. Ferde krevde inn 3,4 milliarder kroner i bompenger i 2020. Datterselskapet Flyt AS, som Gjensidige overtar, ble etablert som egen utsteder da brikkeutstedervirksomheten i Ferde ble etablert som eget datterselskap 30.april 2021.

Kontakt:
Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef Gjensidige Forsikring: 907 87 449
Marit Husa, kommunikasjonsdirektør Ferde AS, 476 85 544

Emner

Kategorier


Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020, mens sum eiendeler utgjorde 118 milliarder kroner.

Kontakter

Øystein Thoresen

Øystein Thoresen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 952 33 382
Christian Haraldsen

Christian Haraldsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Forsikring, Pensjon og Sparing. Pressekontakt for lokalmedier i Follo og Østfold +47 907 87 449
Bjarne Aani Rysstad

Bjarne Aani Rysstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Skadeforsikring. Pressekontakt for lokalmedier i Oslo, Romerike, Asker og Bærum +47 918 19 434
Pål Rune Eklo

Pål Rune Eklo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark +47 951 94 898
Arne Voll

Arne Voll

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal + 47 906 98 473
Line Marcelius

Line Marcelius

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt skadeforsikring +47 976 64 569
Trine Andrup

Trine Andrup

Pressekontakt Kommunikationschef Danmark +45 275 25 106
Jovita Aukštuolyte-Minderiene

Jovita Aukštuolyte-Minderiene

Pressekontakt Head of Communication Baltic +370 698 37 318
Tina Halldén

Tina Halldén

Pressekontakt Kommunikationschef Gjensidige i Sverige +46 768 55 24 21

Tiden går - Gjensidige består

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4500 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 36 milliarder kroner i 2023 mens forvaltningskapitalen utgjorde 148 milliarder kroner.

Gjensidige Forsikring ASA
Schweigaards gate 21
0191 Oslo
Norge