Gå videre til innhold

Pressemelding -

Gjensidige vedtar aksjeutbytte på 12,25 kroner per aksje - Gjensidigekunder får kundeutbytte

Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge vil dele et kundeutbytte på over 2 milliarder kroner.

På Gjensidiges generalforsamling 25. mai i år ble det besluttet å ikke dele ut aksjeutbytte, som følge av Covid 19-situasjonen. Selskapets styre fikk samtidig fullmakt til å beslutte utdeling av aksjeutbytte på et senere tidspunkt. Styrets intensjon har vært å beslutte aksjeutbytte så snart situasjonen tillot det. I tråd med fullmakten har Gjensidiges styre nå vedtatt å utbetale aksjeutbytte på 6,1 milliarder kroner, tilsvarende 12,25 kroner per aksje.

Av det samlede aksjeutbyttet er 3,6 milliarder kroner basert på resultatet for 2019. Gjensidigestiftelsen, som er Gjensidiges største aksjonær, formidler sin andel av dette aksjeutbyttet til Gjensidiges skadeforsikringskunder, som kundeutbytte.

-Dette betyr at Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge kan se frem til å dele over 2 milliarder kroner i kundeutbytte, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Den endelige beslutningen om kundeutbytte skal tas av Gjensidigestiftelsens styre.

Bakgrunn for vedtak om aksjeutbytte

Gjensidiges utbyttepolitikk handler om å levere forutsigbare, høye og stabile aksjeutbytter til sine aksjeeiere over tid.

Generalforsamlingens beslutning i mai om å ikke dele ut aksjeutbytte var særlig begrunnet i Finansdepartementets oppfordring til banker og forsikringsforetak 25. mars i år, som følge av Covid 19-situasjonen, om å «vente med utdeling av utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert».

I en pressemelding 9. september skriver Finansdepartementet at forsikringsforetak i større grad [enn banker] må kunne basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet.

Gjensidiges styre mener den store usikkerheten er redusert og at det nå foreligger et godt informasjonsgrunnlag som støtter utbetaling av aksjeutbytte. Gjensidige er et svært solid skadeforsikringsselskap og soliditeten er styrket ytterligere siden forslaget om aksjeutbytte ble annonsert i januar i år. Til tross for ekstraordinært store erstatninger knyttet til avbestilling av reiser, er de samlede erstatningsutbetalingene ikke vesentlig annerledes enn i en normal situasjon. Selskapets premieinntekter er svært lite påvirket av den pågående pandemien, og det er lite som tilsier at dette skal endre seg vesentlig i tiden fremover.

Kundeutbytte

Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, videreformidler sitt aksjeutbytte til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge som kundeutbytte. Denne modellen representerer en videreføring av kundenes nær 200 år lange eierskap i Gjensidige før omdanning og påfølgende børsnotering i 2010. Gjennom utbyttebeslutningen vil nå over 2 milliarder kroner komme nærmere 1 million privatpersoner og bedrifter, som er skadeforsikringskunder hos Gjensidige i Norge, til gode. Dette vil være et positivt bidrag for mange i en annerledes tid.

Emner


Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2019, mens sum eiendeler utgjorde 112 milliarder kroner.

Kontakter

Øystein Thoresen

Øystein Thoresen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 952 33 382
Christian Haraldsen

Christian Haraldsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Forsikring, Pensjon og Sparing. Pressekontakt for lokalmedier i Viken (Follo og tidligere Østfold) +47 907 87 449
Bjarne Aani Rysstad

Bjarne Aani Rysstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Skadeforsikring. Pressekontakt for lokalmedier i Oslo og Viken (Romerike og Asker og Bærum) +47 918 19 434
Pål Rune Eklo

Pål Rune Eklo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark +47 951 94 898
Arne Voll

Arne Voll

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Viken (tidligere Buskerud), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal + 47 906 98 473
Line Marcelius

Line Marcelius

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt skadeforsikring +47 976 64 569
Trine Andrup

Trine Andrup

Pressekontakt Kommunikationschef Danmark +45 275 25 106
Jovita Aukštuolyte-Minderiene

Jovita Aukštuolyte-Minderiene

Pressekontakt Head of Communication Baltic +370 698 37 318
Tina Halldén

Tina Halldén

Pressekontakt Kommunikationschef Gjensidige i Sverige +46 768 55 24 21

Tiden går, Gjensidige består

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4 200 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 34 milliarder kroner i 2022 mens forvaltningskapitalen utgjorde 135 milliarder kroner.

Gjensidige Forsikring ASA
Schweigaards gate 21
0191 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom