Gå videre til innhold
Mobilbruk er årsak til flere trafikkulykker. Høyesterett har nettopp fastslått at det ikke er lov å bruke mobil selv når bilen står stille. Denne dommen er positivt for trafikksikkerhet og kampen mot «folkesykdommen» mobilbruk bak rattet.
Mobilbruk er årsak til flere trafikkulykker. Høyesterett har nettopp fastslått at det ikke er lov å bruke mobil selv når bilen står stille. Denne dommen er positivt for trafikksikkerhet og kampen mot «folkesykdommen» mobilbruk bak rattet.

Pressemelding -

Økning i trafikkskader

Antall skademeldinger etter trafikkuhell har økt med 4 000 fra i fjor viser ny beregning.

Tallet gjelder 3. kvartal beregnet for alle selskaper, og er basert på Gjensidiges tall for økning på 3 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

- Til tross for at de fleste har feriert i Norge i år, er det positivt at tallene ikke har økt mer, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Selskapet hadde ventet en større økning.

De fleste skademeldingene gjelder kun materielle skader, men Rysstad påpeker at det også har vært mange alvorlige ulykker.

- Hver eneste ulykke som fører til dødsfall eller varige skader er en tragedie, og er en for mye, fastslår han.

Når det gjelder erstatninger etter trafikkuhell har de økt med 9 prosent i 3. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Gjensdiges erstatninger utgjorde 776 millioner kroner i kvartalet.
Selskapet er ikke overrasket.

- Det rimer bra med tidligere erfaringer og tall, reparasjonene blir stadig dyrere. Det skyldes flere faktorer, blant annet har de fleste nyere biler avansert elektronikk og dyre enkeltdeler. Dessuten bidrar den lave kronekursen også til høyere kostnader pr. bilreparasjon, sier han.

Mobilbruk ødelegger liv

En hyppig årsak til ulykker er mobilbruk, som har tatt mange liv i trafikken de siste årene. Mobilbruk i bil har blitt en «folkesykdom».

- Derfor mener vi det er positivt at Høyesterett nettopp har fastslått at det ikke er lov å bruke mobil selv når bilen står stille, sier Rysstad. Det gjaldt to saker, en person sendte en melding på telefonen i stillestående kø, den andre var en som brukte mobiltelefonen på rødt lys. Se sak på tv.2.no.

- Er du i trafikken vil mobilbruk uansett ta oppmerksomhet bort fra trafikkbildet. Derfor mener vi dommen sender et viktig signal i kampen mot mobilbruk i trafikken, sier han.

Gjensidige mener  tiden er overmoden for en kraftig økning i gebyrsatsene for mobilbruk i bil. Gjensidige foreslår bøter på inntil en månedslønn i de verste tilfellene.

- Kraftige bøter vil svi ut fra den lommeboka man har, og vi tror det vil skremme bilistene fra å fikle med mobilen mens de kjører, sier han.

Vær uthvilt, ta pauser når det trengs, være 100 prosent fokusert på trafikkmiljøet, hold fartsgrensene og ikke fikle med mobilen når du sitter bak rattet, er oppfordringen fra forsikringsselskapet.Økning 

Antallet gjelder alle typer skademeldinger som knyttes til trafikk.

Emner

Tags


Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2019, mens sum eiendeler utgjorde 112 milliarder kroner.

Pressekontakt

Øystein Thoresen

Øystein Thoresen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 952 33 382
Christian Haraldsen

Christian Haraldsen

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Forsikring, Pensjon og Sparing. Pressekontakt for lokalmedier i Viken (Follo og tidligere Østfold) +47 907 87 449
Bjarne Aani Rysstad

Bjarne Aani Rysstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Skadeforsikring. Pressekontakt for lokalmedier i Oslo og Viken (Romerike og Asker og Bærum) +47 918 19 434
Pål Rune Eklo

Pål Rune Eklo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark +47 951 94 898
Arne Voll

Arne Voll

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt for lokalmedier i Viken (tidligere Buskerud), Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal + 47 906 98 473
Marie Brudevold

Marie Brudevold

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Pressekontakt, fagansvarlig for Instagram +47 481 12 544

Relatert materiale

Tiden går, Gjensidige består

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020 mens forvaltningskapitalen utgjorde 118 milliarder kroner.

Gjensidige Forsikring ASA
Schweigaards gate 21
0191 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom