Gå videre til innhold
Regjeringens pressekonferanse i dag, blant annet om innreise, forandrer ikke noe på Gjensidiges reiseforsikring.
Regjeringens pressekonferanse i dag, blant annet om innreise, forandrer ikke noe på Gjensidiges reiseforsikring.

Pressemelding -

Uendret reiseforsikring

På regjeringens pressekonferanse i dag fremkom det også endrede krav i forbindelse med innreise til Norge. Men det var ingen momenter som betyr at dekninger under reiseforsikringen vil bli endret.

- Vi har den siste tiden fått mange spørsmål til oss om hva vi dekker dersom man velger å ikke reise og avbestiller turen. Derfor synes vi det er viktig å understreke at hverken pressekonferansen i dag eller all øvrig usikkerhet har endret noe på reiseforsikringen, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Selskapet forholder seg utelukkende til reiseråd fra UD.

- Utenriksdepartementet fraråder ikke nordmenn å reise noe sted i verden, bortsett fra 8 land i Afrika. Forsikringen dekker avbestilling av reiser til disse landene, men ikke andre. For at avbestilling skal dekkes , må den ha blitt bestilt i en periode uten reiseråd.

Dette dekkes når du er i utlandet
- Men i land uten reiseråd, det vil si de fleste land i verden, gjelder reiseforsikringen din som normalt . Koronasykdom dekkes på samme måte som annen akutt sykdom, forteller Rysstad.

Vær likevel oppmerksom på at forsikringen ikke dekker fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager, dersom du ønsker å avbryte reisen på grunn av endring i smittesituasjonen på reisemålet. Det er bare når Utenriksdepartementet eller stedlige myndigheter går ut med en offisiell anbefaling til reisende om å forlate landet, det vil si en evakuering, at dette dekkes.

- Mange er usikre på reiser også på nyåret, og pågangen øker, sier Rysstad. Forsikringsselskapet følger utviklingen meget tett.

Emner

Kategorier


Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020, mens sum eiendeler utgjorde 118 milliarder kroner.

Kontakter

Bjarne Aani Rysstad

Bjarne Aani Rysstad

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Skadeforsikring. Pressekontakt for lokalmedier i Oslo og Viken (Romerike og Asker og Bærum) +47 918 19 434

Ingen kjenner dagen bedre

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4 200 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 34 milliarder kroner i 2022 mens forvaltningskapitalen utgjorde 135 milliarder kroner.

Gjensidige Forsikring ASA
Schweigaards gate 21
0191 Oslo
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom