Nyhet -

Glitre Energi Årsrapport 2021

Glitre Energi publiserte årsrapporten for 2021 i dag. Årsresultatet før skatt ble 845 millioner kroner.

Hele årsrapporten leser du her. 

Resultat etter skatt ble 326,4 millioner kroner, og det legges opp til å betale utbytte til eierne på 192 millioner kroner. Glitre Energi betaler 570 millioner kroner i skatt for 2021.

2021 ble et spesielt år i kraftmarkedet. Kraftprisene gikk fra ekstremt lave nivåer i 2020 til historisk høye nivåer i 2021. Økningen skyldes hovedsakelig høye priser både på kull, gass og CO2-kvoter kombinert med lite nedbør og lite vind.

Glitre Energi har i lengre tid hatt en aktiv prissikringsstrategi for kraftproduksjonen for så sikre stabilt gode resultater til eierne til enhver tid. Det betyr at resultatet for 2020 ble relativt godt i en tid med lave kraftpriser, mens kraftprissikringen i 2021 har hatt et negativt bidrag på konsernets resultater.

Fusjonsforhandlinger

Energimarkedene er i sterk endring og styrene i Glitre Energi og Agder Energi signerte 29. januar 2021 en intensjonsavtale om konsernfusjon, som eierne siden ga sin tilslutning til. En eventuell fusjon vil styrke konkurransekraften og lønnsomheten for konsernene, og gir evne til å utvikle nye arbeidsplasser og verdiskaping i de to regionene.

- Sammen ønsker vi å skape et kraftsenter for utvikling av ren energi og grønne arbeidsplasser. Med vår størrelse, felles kompetanse og innovasjonskraft kan vi skape større verdier av vannkraften vår, og bygge nye arbeidsplasser innen fornybar energi og grønn industri lokalt. Det vil kunne trygge jobber, velferd og inntekter til lokalsamfunnene i fremtiden, sier konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi.

Arbeidet med verdsettelse, forhandlinger om bytteforhold og endelig avtaleverk har pågått gjennom andre halvår av 2021 og videre inn i 2022.

Egen bærekraftsrapport

Glitre Energi har for første gang publisert en egen Bærekraftsrapport. I mer enn 120 år har Glitre Energi produsert ren og fornybar vannkraft på kraftverkene, skal fortsette med det i et evighetsperspektiv.

- Selv om bærekraft alltid har vært en del av DNAet har vi mye å jobbe med å for å nå enda mer ambisiøse mål på vegne av oss selv og samfunnet. I år er jeg derfor glad for at vi for første gang har laget en egen bærekraftsrapport med tydelige mål, rapportering og forventninger til hvordan Glitre Energi jobber med dette, sier Skjæggestad.

Hele Bærekraftsrapporten leser du her. 

Emner

  • Miljø, energi

Kontakter