Gå videre til innhold
Resultat 2. kvartal Glitre Energi

Nyhet -

Resultat 2. kvartal Glitre Energi

Glitre Energi publiserte i dag resultatet for 2. kvartal. Resultatet ble betydelig bedre enn tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA for konsernet ble 223,5 mnok sammenlignet med 110,8 mnok i samme kvartal i fjor. Spesielt Kraftproduksjon bidro til den sterke resultatfremgangen som følge av høyere kraftpriser.

En positiv verdiutvikling på konsernets rentesikringsavtaler og høyere resultater fra tilknyttede selskaper bidro til at resultat etter skatt ble 72,9 mnok mot 56,8 mnok i samme periode i fjor. Kontantstrøm fra drift var 186,8 mnok i kvartalet mot -100,7 mnok i tilsvarende periode i fjor.

Kraftproduksjonen på 659 GWh i 2. kvartal var 4% høyere enn samme periode i fjor. Realisert kraftpris økte med 132% fra 177 NOK/MWh i 2. kvartal 2020 til 410 NOK/MWh i samme periode i 2021. Den oppnådde kraftprisen er 14% lavere enn markedsprisen i prisområdet hvor Glitre Energi leverer kraft (NO1), og skyldes realiserte sikringskontrakter.

 Som et ledd i konsernets prissikringsstrategi benyttes sikringskontrakter både for kraftpris (systempris), valuta og system-/områdepris differanser (såkalte EPADer). Frem til fjerde kvartal 2020 benyttet konsernet sikringsbokføring for alle disse derivatene. Etter implementering av nytt støttesystem for sikringsbokføring, med manglende systemstøtte for EPADer, ble markedsverdiendring på EPADer ført over resultatet i første kvartal 2021. I andre kvartal er imidlertid sikringsbokføring gjeninnført for EPADer.

Energimarkedene er i sterk endring og styrene i Glitre Energi og Agder Energi signerte 29. januar 2021 en intensjonsavtale om konsernfusjon. Eierne i både Glitre Energi og Agder Energi sa i løpet av Q2 ja til intensjonsavtalen og arbeidet med verdsettelse, forhandlinger om bytteforhold og endelig avtaleverk pågår. Planen er å legge frem det endelige fusjonsgrunnlaget for behandling hos eierne på nyåret.

Les hele 2. kvartalsrapporten her

Emner

Kontakter

Pål Skjæggestad

Pål Skjæggestad

Konsernsjef Glitre Energi 900 33 690
Margrethe Smith

Margrethe Smith

Konserndirektør Strategi og virksomhetsstyring 971 92 949

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen