Gå videre til innhold
Glitre Energi Strøm sertifisert for Trygg strømhandel

Pressemelding -

Glitre Energi Strøm sertifisert for Trygg strømhandel

Det lokale strømselskapet Glitre Energi Strøm er blant de første selskapene som nå er sertifisert for Trygg strømhandel av DNV. Målet er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

- Vi har alltid vært opptatt av å være en pålitelig og seriøs strømleverandør. Nå gir Trygg strømhandel oss en dokumentasjon til kundene på at vi er nettopp det. Det er viktig for oss og for hele bransjen å få dette på plass, sier Jan Vidar Thoresen, administrerende direktør i Glitre Energi Strøm.

- Jeg er stolt over at vi er blant de første strømleverandørene i Norge som er sertifisert i Trygg strømhandel.

Sertifiseringsordningen er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. Ordningen består av en rekke krav som strømleverandørene må tilfredsstille når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte osv. Til sammen er 24 strømleverandører sertifisert av DNV. De representerer rundt to tredeler av strømkundene i Norge.

- Vi ønsker at Trygg strømhandel skal bli et kvalitetsstempel som kundene vil se etter når de velger strømleverandør. Samtidig gir vi leverandørene et verktøy for å kunne gjøre en enda bedre jobb ut mot kundene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel.

- Gjennom sitt sertifiseringsløp har selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV.

Revisjonen DNV har hatt med de sertifiserte selskapene har medført at flere har justert sin markedsføring og hvordan de presenterer aktuelle strømavtaler. Flere har etablert nye rutiner for å sikre en god dialog med kundene i henhold til rammeverkets krav.

- Vi ser at det kan være krevende for kundene å orientere seg i strømmarkedet. Når man velger en leverandør som er sertifisert med Trygg strømhandel, kan kundene være trygge på at de velger en seriøs leverandør som har orden på sine produkter og rutiner, sier Thoresen i Glitre Energi Strøm.

Her er de viktigste kravene i Trygg strømhandel:

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter på telefon, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
  • Kravene gjelder også underleverandører som har direkte kontakt med kunden (callsentre etc.)
  • Krav til kompetanse hos ansatte og gode prosesser for klagebehandling mm.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre ved markedsføring.
  • Kunden skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er SMS eller e-post.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig og kundene skal vite hva som skjer etter tilbudsperioden.
  • Det skal være åpenhet om alle priselementer og varigheten på strømproduktene.
  • Det skal være enkelt å bytte leverandør. Når en kunde har betalt sin siste faktura, skal vedkommende ikke kontaktes av strømleverandøren på minst seks måneder.

Sertifisering er en anerkjent metode for å bygge tillit til at et selskap følger gitte spilleregler. Selskapene som er sertifisert etter Trygg strømhandel har bevist at de har en systematisk tilnærming til sitt kundearbeid og at de jobber for kontinuerlig å forbedre sine rutiner. Sertifiseringen er femårig og selskapene har en årlig rapporteringsplikt til DNV. Selskapene har mottatt et sertifikat og et sertifiseringsmerke som de kan bruke i sin markedsføring.

Emner


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Kontakter

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664
Jan Vidar Thoresen

Jan Vidar Thoresen

Konserndirektør Strøm marked 920 18 416

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen