Gå videre til innhold
Planlagt kraftstasjon Godfarfoss
Planlagt kraftstasjon Godfarfoss

Pressemelding -

Nytt vannkraftverk i Godfarfossen

Eierne av Godfarfoss Kraft AS har blitt enige om å realisere utbyggingen av et nytt kraftverk i Godfarfossen øverst i Numedalslågen.

-Jeg er glad for at vi nå har fått en enighet om å sette i gang byggingen av dette kraftverket som vil gi et betydelig bidrag til det grønne skiftet med produksjon av ren og fornybar vannkraft, sier styreleder Erik Andersen i Godfarfoss Kraft AS.

Det nye kraftverket vil ha en årlig kraftproduksjon på 40 GWh (40 000 000 kWh) noe som tilsvarer strømforbruket til litt over 2000 boliger.

-Vannkraft er helt uslåelig som grønn energikilde, og bidraget fra kraftverket vil kunne gi mer ren energi til innbyggerne i de to eierkommunene. Det har vært stor lokal oppslutning om dette kraftverket, og god dialog og samarbeid med kommunene, sier Andersen.

Kraftverket eies av tre likeverdige eiere – Hol kommune, Nore og Uvdal kommune og Glitre Energi Produksjon AS. Det er Glitre Energi Produksjon som står for planleggingen og byggingen av kraftverket.

Godfarfoss ligger oppstrøms Pålsbufjorden ved Dagali i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Grensen mellom de to kommunene går midt i fossen. Kraftverket skal utnytte et 37 meter fall mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden, og selve kraftstasjonen skal plasseres i fjell.

Andersen ser fram til å sette i gang med utbyggingen om kort tid.

-Vi starter forberedende arbeider allerede nå i løpet av sommeren, så settes selve anleggsarbeidet i gang i siste halvdel av august i år, sier Andersen som også er administrerende direktør i Glitre Energi Produksjon.

Kraftverket forventes å være ferdigstilt høsten 2022.

Fakta 

Godfarfossen ligger i Hol og Nore og Uvdal kommuner i Viken fylke.
Kraftverket eies av kommunene Hol og Nore og Uvdal, samt Glitre Energi Produksjon.
Kraftverket skal utnytte et 37 meter fall mellom Nedre Svangtjønn og Pålsbufjorden. Kraftstasjonen plasseres i fjell.

Om kraftverket:

Fallhøyde(brutto) 37 meter
Ytelse 9,9 MVA
Slukeevne32 m3/s
Årsproduksjon 39,4 GWh

Emner

Kategorier


Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften! Vi produserer 100 % fornybar energi og leverer den helt fram til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Pressekontakt

Ragnhild Ask Connell

Ragnhild Ask Connell

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 99246664
Erik Andersen

Erik Andersen

Konserndirektør Produksjon Produksjon 916 62 140

Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Vi produserer 100 % fornybar energi, og leverer den hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har fokus på å skape store verdier, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

Glitre Energi AS
Grønland 67
3045 Drammen